Usefulness of testing anchors used to three layered walls with external thermal insulation


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Wójtowicz

DOI: 10.15199/33.2016.11.02

Volume 531: Issue 11
Pages 6-9
Accepted for publication: 25.08.2016 r.

The introduced requirement for energy savings on heating cause the need for additional insulation ofwalls of buildings. In case of buildings with three layered walls the additional loads by thermal insulation are transfered by the anchors of the walls. The technical condition of the anchors of the walls (the suspension rods) is unsatisfactory. Hence, it is necessary to use additional fixings (anchors), without having to perform a full evaluation of the safety of the walls.

Keywords: research/testing, prefabricated buildings, insulation, three layered walls, durability, structural strengthening.
 1. Dębowski Jacek. 2015. „Analiza bezpieczeństwa zakotwienia warstwy fakturowej prefabrykatu wielkopłytowego do dociepleń”. Przegląd Budowlany (6): 12 – 17.
 2. Ligęza Wiesław. 2014. „O bezpieczeństwie trójwarstwowych elementów ściennych w budownictwie wielkopłytowym”. Przegląd Budowlany (9): 26 – 33.
 3. „Opinia techniczna”, dr inż. Józef Szkwarek. 2009. Szczecin.
 4. Pająk Zbigniew. 2010. „Analiza przyczyn oderwania się fakturowej warstwy betonowej ściany wielkopłytowej”. Inżynieria i Budownictwo (3): 126 – 128.
 5. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Halina Prejzner, Robert Geryło. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych. VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Konferencja. Przedsięwzięcie programów „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb”. Katowice. Śląska Izba Budownictwa.
 6. Wierzbicki Stanisław, Jan Sieczkowski. 2013. „Konstrukcje budynkówwielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji”. XXVI Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane: Zapobieganie. Diagnostyka. Naprawy. Rekonstrukcje. Szczecin. Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 7. Wójtowicz Michał. 2011. „Możliwość awarii warstwowych ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych – problem realny czy sensacja medialna”. Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane: Zapobieganie. Diagnostyka. Naprawy. Rekonstrukcje. Szczecin. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 8. WójtowiczMichał. 2011. „Badanie wielkiej płyty. Cz. 1”. Builder 171 (10): 72 – 74.
 9. Wójtowicz Michał. 2011. „Problemy bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych budynków mieszkalnych w konstrukcji wielkopłytowej z uwagi na postępujące procesy korozyjne”. V konferencja naukowo-techniczna PSK Współczesne technologie przeciwkorozyjne. Gdańsk. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.
 10. Wójtowicz Michał. 2014. „Wielka płyta – problem techniczny czy społeczny?” Budownictwo na obszarach zurbanizowanych: Nauka, praktyka, perspektywy. Katowice. Śląska Izba Budownictwa.
 • dr inż. Michał Wójtowicz Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

dr inż. Michał Wójtowicz

m.wojtowicz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.02