Seismic and spectrum analysis of precast building with large plate


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Jurkiewicz

DOI: 10.15199/33.2016.11.04

Volume 531: Issue 11
Pages 12-15
Accepted for publication: 13.09.2016 r.

This thesis introduces the problem of seismic effects on prefabricated, residential buildings made of concrete slabs. This article discusses the basic assumptions of panel construction in Poland, the nature and impact of seismic excitations caused by natural earthquakes. The main result of this article is an analysis of seismic response of a selected, prefabricated building to design, seismic response spectrum of Eurocode 8. In paper uses an innovative approach tomodel building using specific elements of panel. The analysis was performed using Autodesk Robot Structural Analysis, for the different variants of the ground. For calculations included spectral analysis simulates vibrations caused by mining.

Keywords: engineering seismic response spectrum, prefabricated buildings large plates.
 1. Chmielewski Tadeusz, Zbigniew Zembaty. 1998. Podstawy dynamiki budowli. Warszawa. Arkady.
 2. Jurkiewicz Marek. Obliczenia sejsmiczne budynku prefabrykowanego, pracamagisterska, Politechnika Opolska. Opole, 2012.
 3. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 4. PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne, obciążenie śniegiem.
 5. PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne, obciążenie wiatrem.
 6. PN-EN 1998-1 – Eurocod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniomsejsmicznym. Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków.
 7. Tablice geograficzne, praca zbiorowa pod redakcją Witolda Mizerskiego i Jana Żukowskiego. 2004. Warszawa. Wydawnictwo Adamantan.
 8. Tatara Tadeusz. „Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych”. 2012. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 9. Zembaty Zbigniew. 2011. „Adaptacja Eurokodu 8 do obliczeń budowli nawpływywstrząsów górniczych”. Inżynieria i Budownictwo 3.
 10.  Zwoliński Zbigniew.Trzęsienia ziemiwPolsce, Instytut Paleogeografii i Geoekologii, Uniwersytet im.AdamaMickiewicza, Poznań 1997 – [ONLINIE] – http://www.sgp.org.pl/gw/tzpl/gwtzpl.html.
 • mgr inż. Marek Jurkiewicz Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Marek Jurkiewicz

m.jurkiewicz@po.opole.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.04