Use of renewable energy in road engineering


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

B. Grzesik,
W. Sorociak

DOI: 10.15199/33.2019.04.09

Volume 560: Issue 4
Pages 58-60
Accepted for publication:  11.01.2019 r.

The article presents the assumptions of an innovative pavement technology which uses energy from renewable energy sources (geothermal and solar).With the support of heat pumps, obtained energy is used not only in the range of pavement, but also in facilities located in its close proximity. The technology can also be applied in Poland, especially in the urban areas of heat islands. Keywords: pavement; geothermal probe; geothermal heat pump.
 1. Bielec-Bąkowska Zuzanna,Katarzyna Piotrowicz. 2013. „Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951 – 2006”. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zeszyt 132:59 – 98.Kraków.
 2. Bujok Petr,Martin Klempa, Jiří Koziorek,Robert Rado, Michał Porzer. 2012. „Ocena wpływy warunków klimatycznych na bilans energetyczny górotworu na obszarze poligonu badawczego VSB-TUOstrava”. AGH drilling Oil Gas, vol. 29, No. 1.
 3. Książkiewicz Włodzimierz. 2006. Geologia dynamiczna. Warszawa. PWN.
 4. Lai Jinxing, Junling Qiu, Jianxun Chen, Fan Haobo, Ke Wang. 2015. „New technology and experimental study on snow-melting heated pavement system in tunnel portal”. Advances in Materials Science and Engineering.
 5. LiuXiaobing, J.SimonRees,D. JeffreySpitler.2007. „Modeling snowmelting on heated pavement surfaces. Part II: Experimental validation”. Applied Thermal Engineering, Vol. 27, Issues 5-6, p. 1125 – 1131.
 6. Noor Fatima, Mustafa Jiyaul. 2012. „Production of electricity by the method of road power generation”. International Journal of Advances in Electrical and Electronics Engineering, No. 1, p. 9 – 14.
 7. Pragya Sharma, Harinarayana Tirumalachetty. 2013. „Solar energy generation potential along national highways”. International Journal of Energy and Environmental Engineering, p. 4 – 16.
 8. Sorociak Wojciech. 2018. „Nawierzchnia drogowa zwalczająca zanieczyszczenie powietrza”. Magazyn Autostrady 10: 20.
 9. Staniec Maja. 2007. „Rozkład temperatury w gruncie wokół budynków częściowo lub całkowicie w nim zagłębionych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Budownictwo, z. 112 i górnicze
 10. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981).
 11. Wang Huajun, Limbo Liu, Zhihao Chen. 2010. „Experimental investigation of hydronic snow melting process on the inclined pavement”.Cold Regions Science and Technology, vol. 63, no. 1-2, pp. 44 – 49.
dr inż. Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa dr inż. Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa Eurovia Polska S.A.

dr inż. Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

bartlomiej.grzesik@polsl.pl