Application of geosynthetics for strengthening forest roads


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

J. Selejdak,
M. Urbański

DOI: 10.15199/33.2019.04.08

Volume 560: Issue 4
Pages 56-57
Accepted for publication:  20.03.2019 r.

The article presents selected solutions increasing the load capacity of forest roadswith the use ofmodernmaterials such as geosynthetics. Attention was paid to the advantages of using geosynetics to strengthen forest roads amongwhich, among others you can distinguish the currently significant cost savings.Therefore, the use of geosynthetics in the construction of roads (not only forest), due to their properties, has a positive effect on the durability of their operation, among others by strengthening the ground. Keywords: geotextile; roads; wood.
 1. Alenowicz Jacek. 2009. „Zastosowania i funkcje geosyntetyków w budowie dróg, cz. 2. Geosyntetyk w funkcji zbrojącej”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3 (24): 82 – 56.
 2. Berg Ryan R. Soil stabilization and base reinforcement. InternationalGeosyntheticsSociety, https://www. geosyntheticssociety.org/technical-documents/.
 3. Bugajski Mirosław, Wojciech Grabowski. 1999. Geosyntetyki w budownictwie drogowym. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 4. Czerniak Andrzej,Grzegorz Kacprzak, Jerzy Pietrucha, Wojciech Walaszek. 2015. „Celowość stosowania georusztów typu „PolGrid” w budownictwie dróg leśnych”. Przegląd Leśniczy 9: 6 – 8.
 5. Dzikowski Janusz, Andrzej Szarłowicz, Sławomir Burzyński,Marian Rajsman, Józef Satoła, Zdzisław Wiązowski. 2006. Drogi leśne. Poradnik techniczny. Warszawa-Bedoń. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
 6. Fannin Jonatan R., Joachim Lorbach. 2007. Guide to forest road engineering in mountainous terrain. Forestry Harvesting Engineering Working Paper 2. Rome. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 7. Gniwek Anna,Agnieszka Gawryluk. 2011. „Metody badań właściwości filtracyjnych geosyntetyków”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 1 (157): 15 – 28.
 8. Holtz Robert D., Barry R. Christopher, Ryan R. Berg. 1998. Geosynthetic design and construction guidelines. Virginia. National Highway Institute FHWA.
 9. Jermołowicz Piotr 2014. „Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami – błędy projektowe i wykonawcze. Cz. 2.Awarie i uszkodzenia składowisk, nasypów i obwałowań, murów oporowych, stromych skarp i budowli hydrotechnicznych”. Izolacje 9: 40 – 48.
 10. Jermołowicz Piotr. 2014. „Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych. Cz. 3.Mechanizmy zniszczenia konstrukcji orazmetody obliczeń”. Izolacje 10: 16 – 21.
 11. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
 12. Szruba Maria. 2014. „Geosyntetyki. Cz. 1. Charakterystyka i funkcje wg PN-EN ISO 10318:2007”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 4 (55): 48 – 51.
 13. Szruba Maria. 2014. „Geosyntetyki. Cz. 2. Zastosowanie– podział wg PN-ENISO10318:2007”.Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5 (56): 86 – 89.
 14. Trzciński Grzegorz,Andrzej Czerniak, Sylwester Marek Grajewski. 2019. „Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2 (2): 527 – 542.
 15. Use of geogrids in pavement engineering. 2003. Washington. Department of the Army US Army Corps of Engineers.
dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. PCz, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa dr inż. Mariusz Urbański, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa

dr inż. Mariusz Urbański, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa

murbanski@interia.eu