Use of BIM tools in the design of pedestrian footbridge from modified wood with increased durability


openaccess, Vol. 565 (9) 2019 / piątek, 27 września, 2019

(Open Access)

S. Pradelok,
K. Piotrowski,
K. Cesarz-Andraczke,
P. Sakiewicz,
D. Brzezowski,
K. Korus,
A. Nowak,
J. Łanuszewski,
P. Opara

DOI: 10.15199/33.2019.09.06

Volume 565: Issue 9
Pages 68 – 70
Accepted for publication: 28.05.2019 r.

The article describes capabilities of using BIM tools in the bridges design process based on pedestrian bridge of modified wood. BIM tools allow to improve designing activities, especially through geometry parametrization algorithms. The processes of wood functionalization, which are currently being researched, allow improving it's mechanical properties, what makes wood competitive material, especially considering ecological aspects.
Keywords: modified wood; wooden footbridge; BIM tools; parametrization.
[1] Jasiński Marcin, Tomasz Płaszczyk, Bartosz Wójcik, Mateusz Żarski, Kamil Korus, Marek Salamak. 2018. „Wybrane aspekty tworzenia modeli BIM obiektów mostowych”. Mosty (6): 38 ÷ 44.
[2] Jasiński Marcin, Tomasz Płaszczyk, Bartosz Wójcik, Mateusz Żarski, Marek Salamak. 2018. „Generowanie modeli analitycznych z użyciem programowania graficznego Dynamo”. Mosty (6): 26 ÷ 31.
[3] Pradelok Stefan, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna Cesarz-Andraczke, Piotr Sakiewicz, Dawid Brzezowski, Kamil Korus, Artur Nowak, Jacek Łanuszewski, Piotr Opara. 2019. Kładka dla pieszych z drewna modyfikowanego. Międzynarodowa konferencja infraMOST V4 Visegrad Group, Wisła.
[4] Song Jianwei et al. 2018. „Processing bulk natural wood into high-performance structural material”. Nature, vol. 558.
[5] Sulik Paweł, Anna Policińska-Serwa. 2011. „Diagnoza konstrukcji drewnianych podstawą właściwego ich wzmocnienia”. Materiały Budowlane 461 (2): 32 ÷ 33.
dr inż. Stefan Pradelok, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-1902-1269

dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-1765-0208

dr inż. Katarzyna Cesarz-Andraczke, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9636-4869

dr inż. Piotr Sakiewicz, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-7743-7839

mgr inż. Dawid Brzezowski, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

mgr inż. Kamil Korus, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

mgr inż. Artur Nowak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

inż. Jacek Łanuszewski, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

inż. Piotr Opara, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr inż. Stefan Pradelok

stefan.pradelok@polsl.pl