Acoustic treatment of open plan offices. Part 2. Additional design


openaccess, Vol. 565 (9) 2019 / piątek, 27 września, 2019

(Open Access)

W. Mikulski

DOI: 10.15199/33.2019.09.07

Volume 565: Issue 9
Pages 82-85
Accepted for publication: 24.07.2019 r.

Acoustic design of open plan office can be divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. It was discussed in the author's article in "Building Materials" No. 8/2019. The second (additional) stage consists in such arrangement of rooms and work stations and taking into account various additional sound-absorbing products, e.g. acoustic screens, in order to obtain the required conditions for the propagation (or actually separation) of speech sounds between workplaces. As part of the additional design, results of calculations according to the EN ISO 3382-3:2012 method of seven variants of the room's acoustic treatment are given.
Keywords: room acoustics; reverberation time; sound absorption; STI.
[1] Kłosak Andrzej K. 2017. „Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06”. Materiały Budowlane 540 (8): 143 – 146. DOI: 10.15199/33.2017.08.43.
[2] Mikulski Witold. 2019. „Badania obliczeniowe zrozumiałości mowy w pomieszczeniach biurowych open space”. Medycyna Pracy 70 (3): 327 – 342. DOI: https://doi. org/10.13075/mp.5893.00726.
[3] Mikulski Witold. 2019. „Projektowanie adaptacji akustycznej otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych. Część 1 – projektowanie podstawowe adaptacji akustycznej pomieszczenia z wykorzystaniem obliczeń wg PN-B-02151- 4:2015”. Materiały Budowlane 564 (8): 16 – 20. DOI: 10.15199/33.2019.08.
[4] Nurzyński Jacek. 2018. „Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych”. Materiały Budowlane 552 (8): 10 – 12. DOI: 10.15199/33.2018.08.02.
[5] PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach (podana w wykazie polskich norm powołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. (Lp. 60a, paragraf 323 ust. 2.). Dz.U. 2017 r. poz. 2285.
[6] PN-EN ISO 3382-3:2012 Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 3: Pomieszczenia biurowe typu open space.
[7] PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa (nowsza wersja jeszcze nieobowiązująca PN-B-02151-2:1987).
[8] Program ODEON, https://odeon.dk/.
dr inż. Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. Witold Mikulski

wimik@ciop.pl