Use of BIM technology in existing objects on the example of an office building


openaccess, Vol. 598 (6) 2022 / czwartek, 23 czerwca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.06.11

Borkowski Andrzej Szymon, Królikowska Magdalena. 2022. Use of BIM technology in existing objects on the example of an office building. Volume 598. Issue 6. Pages 66-70. Article in PDF file

Accepted for publication: 02.06.2022 r.

Investors or property managers in many cases do not yet have enough knowledge about the benefits of using BIM. Investors with a three-dimensional model can use it to improve even the process of selling or renting individual flats/offices. On the other hand, property managers can support oneself in their daily duties, which include planning repairs and maintenance, conducting evacuation drills, keeping appointments and carrying out inspections, etc. The purpose of this article was to show these advantages and benefits of using BIMfrom the perspective of the person who manages the facility, in this case an office building. Similar added value can be observed in the case of the management of structures or infrastructure facilities.
 1. Kasznia D, Magiera J,Wierzowiecki P. BIM w praktyce.Wydawnictwo Naukowe PWN. 2017.
 2. Bryx M. Zarządzanie nieruchomością jako faza procesu inwestycyjnego. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Olsztyn, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. 2006: 27 – 34.
 3. Farghaly K i inni. Taxonomy for BIM and Asset Management Semantic Interoperability. Journal of Management in Engeering. 2018; 34: 4.
 4.  AngerA, Łaguna P, Zamara B. BIMdla managerów.Warszawa,Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 2021.
 5. Bednarczyk R i inni. BIM Standard PL,Warszawa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa. 2020.
 6.  Bonanomi M. Building Information Modeling (BIM) and Facility Management (FM), Knowledge Management and Information Tools for BuildingMaintenance and FacilityManagement, aut. książki BonanomiMarcella, Talamo Cinzia, Springer. 2015.
 7. BorkowskiAS.Model analityczny w technologii BIM.Materiały Budowlane. 2017; 8: 206 – 208; DOI: 10.15199/33.2017.08.59.
 8.  Lelek W. Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem, Materiały Budowlane. 2020; 12: 56 – 57.
 9. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, 2010, RozporządzenieMinistra SprawWewnętrznych iAdministracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 10.  Borkowski A, Wyszomirski M. Landscape Information Modelling: an important aspect of BIMmodelling, examples of cubature, and planning projects, Geomatics, Landmanagement and Landscape. 2021: 7 – 22.
 11.  Kacprzyk Z. Projektowanie w procesie BIM. Warszawa, Politechnika Warszawska. 2020.
 12. Puszko K. BIMjako przejaw innowacji logistycznych w budownictwie, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe. Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium sp. z o.o., 2016: 1486 – 1490.
dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii ORCID: 0000-0002-7013-670X
inż. Magdalena Królikowska, Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii ORCID: 0000-0002-6274-0325

dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii ORCID: 0000-0002-7013-670X

 andrzej.borkowski@pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.06.11

Article in PDF file