The problems of wind load modelling on structures


openaccess, Vol. 598 (6) 2022 / czwartek, 23 czerwca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.06.10

Skotniczny Krystyna, Kopernik Magdalena, Rawska-Skotniczny Anna. 2022. The problems of wind load modelling on structures. Volume 598. Issue 6. Pages 63-65. Article in PDF file

Accepted for publication: 23.05.2022 r.

The more complex the shape of a building object, the more difficult it is to predict how air masses will affect it during flow. The problem is important for the reliability of buildings. Numerical analyses and experimental studies will allow future modification of the standard guidelines, contributing to the improvement of the safety of buildings.
 1. Rawska-Skotniczny A. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów. Wyd. II. Warszawa. WN PWN. 2014.
 2. Żurański JA. Oddziaływania klimatyczne w normach projektowania konstrukcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2011; 58: 301 – 320.
 3. Kociniak M. Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards. Materiały Budowlane. 2019; 2: 2 – 5, doi.org/10.15199/33.2019.02.01.
 4. Gaczek M. Oddziaływanie wiatru na dachy budynków. Materiały Budowlane. 2019; 6: 6 – 9.
 5.  PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania wiatru.
 6.  Gierczak J, Ignatowicz RL. Katastrofa budowlana hali stalowej podczas montażu. Materiały Budowlane. 2016; 5: 70 – 1, doi.org/10.15199/33.2016.05.33.
 7. Holmes JD, Syme MJ. Wind loads on Steel-Framed Low-Rise Buildings. Steel Construction. 1994; 4: 2 – 12.
 8.  Kopernik M et al. Discrete phase model of biood flow in a roughness microchannel simulating the formation of pseudointima. Acta Bioeng Biomech. 2022; 24: 134 – 144; doi: 10.37190/ABB-01989-2001-02.
 9.  Hu P. et al. Numerical simulations of the mean wind speeds and turbulence intensities over simplified gorges using the SST k-ω turbulence model. Eng App of Comp Flu Mech. 2016; 1: 361 – 374, doi.org/10.1080/19942060.2016.1169947.
 10. Celik IB. et al. Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. J Flu Eng-Tran. 2008: 7.
 11.  Wibowo TT et al. Numerical study of the effect of geometry variation on the performance of innovative design wind speed enhancer. E3S Web Conf. 2018; 42: 1 – 9, doi.org/10.1051/e3sconf/20184201013.
mgr inż. Krystyna Skotniczny ORCID: 0000-0002-4142-5318
dr hab. Magdalena Kopernik, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ORCID: 0000-0001-8705-6506
dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-0997-5029

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-0997-5029

a.rawska-skotniczny@po.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.06.10

Article in PDF file