Types of global analysis of bar reinforced concrete structures


openaccess, Vol. 619 (3) 2024 / wtorek, 26 marca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.03.01

Ścigałło Jacek, Studziński Robert. 2024. Types of global analysis of bar reinforced concrete structures. Volume 619. Issue 3. Pages 1-5. Article in PDF file

Accepted for publication: 13.02.2024 r.

The paper discusses various types of global analysis for reinforced concrete structures. On the example of a reinforced concrete frame, the results were compared in the aspect of assessing the ultimate and serviceability limit states. Four types of nonlinear analysis were included in the comparison, and the results obtained were related to the linearelastic analysis. The influence of geometric imperfections was taken into account in all analyses. Numerical calculations were performed in AxisVM.
 1. PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
 2. Praca zbiorowa Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2.DolnośląskieWydawnictwoEdukacyjne, Wrocław2006.
 3. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 4.  Podręcznik użytkownika AxisVM X7, https://gammacad.pl/app/uploads/acf-uploads/axisvm_ x7_podrecznik.pdf, dostęp 12.12.2023.
 5.  Knauff M. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodów 2. Wydawnictwo Naukowe 2018 PWN SA, ISBN 978-83-01-19987-6.
 6.  Pędziwiatr J. Efekty drugiego rzędu – porównanie metod obliczeniowych. Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.06.18.
 7. Pędziwiatr J, Musiał M. Calculation of second- order effects in columns – applications and examples, Archives of Civil Engineering. 2023; DOI: 10.24425/ace.2023.144173.
 8.  Ścigałło J. Praktyczne algorytmy do projektowania żelbetowych przekrojów mimośrodowo ściskanych na podstawie wymagań Eurokodu 2. Materiały Budowlane. 2014; 4: 68 – 69.
 9. Pannell FN. The Design of Biaxially Loaded Columns by Ultimate Load Method. Magazine of Concrete Research, London, 1960, 103 – 104.
 10.  Bresler B. Design Criteria for Reinforced Columns underAxial Load and Biaxial Bending. ACI Journal, Proceedings. 1960; 57: 481 – 490.
 11.  Ramamurthy LN. Investigation of the Ultimate Strength of Square and Rectangular Columns under Biaxially Eccentric Loads. Symposium on Reinforced Concrete Columns,American Concrete Institute, Detroit, MI, 1966, 263 – 298.
 12.  Bouchaboub M, Sama ML. Nonlinear analysis of slender high-strength R/C columns under combined biaxial bending and axial compression. Engineering Structures. 2013; DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.08.030.
 13.  de Araújo JM. Comparative study of the simplified methods of Eurocode 2 for second order analysis of slender reinforced concrete columns. Journal of Building Engineering. 2017; DOI: 10.1016/j.jobe.2017.10.003.
dr inż. Jacek Ścigałło, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury ORCID: 0000-0001-8247-6501
dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-0906-8701

dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-0906-8701

 robert.studzinski@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.03.01

Article in PDF file