The relationship between the increase in compressive strength and the limit stresses of adhesion during the concrete curing period – verification of EC2 assumptions


openaccess, Vol. 619 (3) 2024 / wtorek, 26 marca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.03.02

Śliwka Andrzej, Wieczorek Barbara, Wieczorek Mirosław. 2024. The relationship between the increase in compressive strength and the limit stresses of adhesion during the concrete curing period – verification of EC2 assumptions. Volume 619. Issue 3. Pages 6-12. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.02.2024 r.

Research was undertaken to verify the possibility of determining the limit stresses of adhesion on the basis of the instantaneous compressive strength of concrete during the maturation period. The results of tests on the adhesion of smooth bars to concrete are presented. Research indicates that the development of adhesion during the concrete maturation period is proportional to the development of compressive strength.The test results were compared with the results of calculations using the empirical formulas presented in EC2.
 1. Burdziński M, Niedostatkiewicz M, Ziółkowski P. Tests of bond between concrete and steel bars – literature background and program of own research. Budownictwo i Architektura. 2020; 19 (3): 5 – 20.
 2. Jasiczak J, Kulczewski P, Borowski P. Laboratory Tests ofAdhesion of Steel Bars to Ordinary and Frozen Concrete. WMCAUS, IOP Conf. Series:Materials Science and Engineering. 2017; 245 032043: 10.
 3. Dondelewski H, Januszewski M. Betony cementowe. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 4. Hughes BP, Videla C. Design criteria for early- age bond strength in reinforced concrete. Materials and Structures. 1992, 25: 445 – 463.
 5. https://www.germanninstruments.com/coma- -meter-maturity-meter/. 26.04.2023 r.
 6.  Praca zbiorowa. Budownictwo betonowe. Tom 1. Technologia betonu, cz. 1. Arkady, Warszawa 1963.
 7.  PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 8.  Chowdhury S. Early Age Bond Strength of Reinforcing Bars in High Strength Concrete. 4th International Conference on Structural Engineering and Construction Management, Kandy, Sri Lanka 2013, s. 78 – 89.
 9. Dybel P, Kucharska M. Development of Bond Strength of Reinforcement Steel in New Generation Concretes. WMCAUS, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019; 471 052058: 8.
 10.  Xiao J, Long X, Ye M, Jiang H, Liu L, Mo F, Deng D, Huang Z. Bond-Slip Law Between Steel Bar and Different Cement-Based Materials ConsideringAnchorage Position Function. Frontiers in Materials. 2021; 8: 15.
 11.  Almeida Filho FM, El DebsMK, El Debs ALHC. Evaluation of the bond strength behaviour between steel bars and High Strength Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete at early ages. Tailor Made Concrete Structures – Walraven & Stoelhorst (eds) Taylor & Francis Group, London, 2008, s. 445 – 451.
 12.  Gruszczyński M, Lenart M, Wasąg T. Analiza przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu modyfikowanego domieszkami zawierającymi nanokryształy CSH/Analysis of the increase in early strength of concrete modified with admixtures containing CSH nanocrystals.Materiały Budowlane. 2022; 595 (3): 2 – 4.
 13.  Burdziński M, Niedostatkiewicz M. Analiza doświadczalna wpływu średnicy pręta na przyczepność w teście pull-out.Materiały Budowlane. 2022; 602 (10): 1 – 4.
 14.  Krystosik D. Ocena przyczepności włókien stalowych domatrycy betonowej po ich obróbce mechanicznej. Materiały Budowlane. 2022; 603 (11): 1 – 5.
 15.  RILEM/CEB/FIP, Technical recommendations for the testing and use of construction materials, E&FN Spon, U. K. 1983.
 16.  Cairns J, Plizzari G. Do we need a standard test for bond. Proc. Int. Conf. Bond in Concrete – from research to standards. Budapest 2002, s. 259 – 267.
 17.  PN-EN 12390-3:2011. Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 18.  PN-EN 12390-6:2011. Badania betonu – Część 6:Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 19.  Pędziwiatr J. Podstawowe zagadnienia przyczepności stali i betonów w elementach żelbetowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, 291 s.
 20.  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
dr inż. Andrzej Śliwka, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-1638-7946
dr inż. Barbara Wieczorek, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-6068-4753
dr inż. Mirosław Wieczorek, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-6002-5221

dr inż. Andrzej Śliwka, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-1638-7946

andrzej.sliwka@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.03.02

Article in PDF file