Influence of steel reinforcement on the behavior of vertically loaded masonry walls with simultaneous displacement of supporting structure


openaccess, Vol. 619 (3) 2024 / wtorek, 26 marca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.03.03

Piekarczyk Adam, Połubiński Tomasz. 2024. Influence of steel reinforcement on the behavior of vertically loaded masonry walls with simultaneous displacement of supporting structure. Volume 619. Issue 3. Pages 13-17. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.02.2024 r.

The article presents the results of tests on full-scale masonry walls made ofAAC blocks and calcium-silicate blocks with thin bed joints and unfilled vertical joints. The aim of the research was to determine the impact of a new type of steel reinforcement for bed joints on the load-bearing capacity and transverse deformations of walls subjected to gravity loads and simultaneous deflection of the support on which the walls were linearly supported. Research has shown that the use of reinforcement in the bed joints of the wall increases the load- -bearing capacity of walls made of AAC blocks. A significant reduction in the width of wall cracks was found, which resulted in a reduction in the global angles of transverse deformation of reinforced walls.
 1. Drobiec Ł. Przyczyny uszkodzeń murów; w XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, tom1, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Bielsku-Białej, 2007, s. 105 – 148.
 2. Małyszko L, Orłowicz R. Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, 2000.
 3. Drobiec Ł. Limitation of cracking inAAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich. Mauerwerk. 2017; 21,H. 5: 332 – 342.
 4. Drobiec Ł, Jasiński R. Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu. Materiały Budowlane. 2015; 512 (4): 3 – 7.
 5.  PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 6. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
 7.  PN-EN1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2:Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
 8. European Technical Assessment ETA18/0316, Murfor Compact, Ancillary components for masonry: bed joint reinforcement for structural use. Brussels 2019.
 9.  Deklaracja właściwości użytkowych Murfor® Compact A-80. Bekaert 2020.
 10. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
 11.  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560
mgr inż. Tomasz Połubiński, NOVA Sp. z o.o.

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560

 adam.piekarczk@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.03.03

Article in PDF file