Tubular mast vibrations resonance of the wind power plant with vertical rotation axis


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

J. Podolak,
J. Rządkowski

DOI: 10.15199/33.2018.04.14

Volume 548: Issue 4
Pages 52-53
Accepted for publication: 13.02.2018 r.

The prevention of the torsional and bending vibrations resonance is the main design problem of the wind power plant with vertical rotation axis. The torsion vibrations analysis is especially difficult for two – coherent cross – section blade of wind rotor with vertical axis, and planetary rotation of blades.The presented determination method of the wind turbines torque, power and angular speed enables the assessment of forced vibrations frequency and consequently for the mast proper design. Keywords: steel structures; wind power plants; torsion vibrations.
  1. Osiński Zbigniew i inni. 1999. Podstawy konstrukcji maszyn. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Ryś Jan, Marcin Augustyn. 2012. „Badania eksperymentalne łopaty o przekroju dwuspójnym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – kinetyka i moment napędowy turbiny”. Czasopismo techniczne z. 11, 6-M.
mgr inż. Jarosław Podolak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Jan Rządkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jan Rządkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

jan.rzadkowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.14