Overloading of the steel space frame bracing in boiler space of a power station due to the gradient of the subsidence field


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

W. Paczkowski,
S. Skibicki

DOI: 10.15199/33.2018.04.13

Volume 548: Issue 4
Pages 50-51
Accepted for publication: 13.02.2018 r.

The boiler space of the main building of coal power station is made of a space steel frame supporting structure of considerable height due to the necessity of hanging the combustion boilers. This requires the use of vertical bracing on both perpendicular directions in order to transfer loads from the wind and components of horizontal forces generated by technological devices. The paper shows the dependence between the vertical displacement gradient field caused by subsoil subsidence and the state of bar damage in bracing systems.The location of bracing systems in relation to extreme values of gradients justifies the appearance of damage in both compressed and tensioned bars. Keywords: steel structures; bracing; subsidence of soil.
  1. Biegus Antoni. 1997. Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych. Warszawa – Wrocław. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Paczkowski Wiesław, Agnieszka Pełka-Sawenko. 2011. „Wzmocnienie słupów stalowej konstrukcji szkieletowej w warunkach osiadania podłoża”. Inżynieria i Budownictwo (5): 261 – 265.
  3. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  4. Trajdos-Wróbel Tadeusz.1965.Matematyka dla inżynierów. Warszawa.Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
dr inż. Wiesław Paczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury mgr inż. Szymon Skibicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Wiesław Paczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

wespa@ps.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.13