Quality and durability of surface protecting coating of repaired cooling towers columns


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

T. Chmielewski

DOI: 10.15199/33.2018.04.15

Volume 548: Issue 4
Pages 54-55
Accepted for publication: 15.02.2018 r.

In the paper the technology of a three-layer protective coating for concrete surface over 400 repaired columns of several cooling towers in one of the Polish power plants is presented. The results of laboratory tests of native material concrete columns, observations of damage of the protective coating in situ and the results of laboratory tests, i.e. structural tests of protecting coating by microscope, adhesion to the concrete substrate, width and crack depth in the repairmaterial and in the protective coating are presented. Keywords: cooling towers; columns repairs; surface protection coating; quality and durability.
  1. BS 1881: Part 124. „Methods for analysis of hardened concrete”.
  2. Chmielewski Tadeusz, PiotrGórski. 2016. „Onaprawie słupówchłodni kominowych, jakości i trwałości powłok ochronnych”. Materiały Budowlane 525 (5): 28 – 29. DOI: 10.15199/33.2016.05.12.
  3. PN-EN 1542: 2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

t.chmielewski11@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.15