Cooling tower cracking process modeling


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

T. Kasprzak,
P. Konderla,
R. Kutyłowski,
G. Waśniewski

DOI: 10.15199/33.2018.04.16

Volume 548: Issue 4
Pages 56-57
Accepted for publication: 07.02.2018 r.

The modeling of the cracking process of the concrete cooling tower is presented. The inspiration of the research was the technical condition inspection of two cooling towers, where after the cooling towers repairing the cracks were noticed. The numerical analysis let describe the degradation process for assumingmodel of arising and propagation process of the cooling towers cracks. Keywords: cooling tower;, crack modeling; FEM analysis.
  1. Konderla Piotr, Ryszard Kutyłowski, Tomasz Kasprzak, Grzegorz Waśniewski, Irena Bagińska, Zbigniew Muszyński. 2016. „Modernizacja chłodni kominowej C-78 – wykonanie badań i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa chłodni”. Raport serii SPR nr 3/2016. Wydział Techniczno-Inżynieryjny Politechniki Wrocławskiej (praca niepublikowana).
  2. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
mgr inż. Tomasz Kasprzak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego prof. dr hab. inż. Piotr Konderla Politechnika Wrocławska, Wydział Techniczno-Inżynieryjny prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Grzegorz Waśniewski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 ryszard.kutylowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.16