Life cycle of cooling towers


Vol. 548 (4) 2018 / piątek, 4 stycznia, 2019

(InPolish)

J. Korentz,
B. Nowogońska,
J. Darłak,
J. Bączkowski

DOI: 10.15199/33.2018.04.17

Volume 548: Issue 4
Pages 58-60
Accepted for publication: 14.02.2018 r.

The article presents a model prediction of changes in the performance of buildings. This model was used to assess the technical condition of nine cold stores operated since the 1960s at the Turow Power Plant. This model describes and illustrates changes of the performance of cooling towers during its previous operation. The analyses carried out showed that the technical condition of the cold store was and ismaintained at an appropriate level. Keywords: cooling towers; technical conditions; service properties; prognosis .
 1. Ajdukiewicz Andrzej. 2011. „Beton a środowisko – zasady projektowania konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość i wpływ na środowisko”. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane: 23 – 38.
 2. Ajdukiewicz Andrzej. 2006. „Wyzwanie dla projektantów. Projektowanie konstrukcji betonowych na okres użytkowania”. Inżynier Budownictwa 30 (9): 10 – 16.
 3. Bączkowski Jerzy, JanuszDarłak. 1998. „Problemy związane z remontami i rehabilitacją chłodni kominowych elektrowni Turów”. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej Budownictwo betonowe w energetyce nr 70: 45 – 52.
 4. Chmielewski Tadeusz. 2000. „O niezawodności chłodni kominowych”. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych nr 78: 35 – 40.
 5. Kamiński Mieczysław, Roman Wróblewski. 2000. „Wzmocnienie płaszcza chłodni kominowej”. Prace Naukowe PolitechnikiWrocławskiej Problemy eksploatacji, remontówiwznoszenia budowlanych obiektówenergetycznych nr 78: 87 – 92.
 6. Konderla Piotr. 2004. „Analiza efektywności wzmocnienia hiperboloidalnej chłodni kominowej”. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej Budownictwo w energetyce: 103 – 108.
 7. Model Code for Service Life Design –MC-SLD. 2006. Bulletin 34. International Federation for Structural Concrete (fib). Lausanne.
 8. Nowogońska Beata. 2014. „Model of the reliability prediction of masonry walls”. Engineering Mechanics 2014 – 20th international conference Svratka. Brno: 456 – 459.
 9. PN-EN1990:2004/A1:2008. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
 10. PN-EN 1992-1-1, Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne dla budynków.
 11. PN-ISO 15686-1:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.
 12. PN-ISO 15686-2:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2. Procedury związane z przewidywanym okresem użytkowania.
 13. Pre-norma Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010, Tom 1, Polska Grupa Narodowa fib, Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 14. Ściślewski Zbigniew 1999. Ochrona konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
 15. Walpole Ronald E., Raymond H. Myers. 1985. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. London. Macmillan Publishing Company.
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. Uniwersytet Zielonogórski,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. Uniwersytet Zielonogórski,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska mgr inż. Janusz Darłak PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów mgr inż. Jerzy Bączkowski PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. Uniwersytet Zielonogórski,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

DOI: 10.15199/33.2018.04.17

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.17