Thermal research of a radiant heating system without screed


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(inPolish)

J. Karpiesiuk

DOI: 10.15199/33.2018.12.08

Volume 556: Issue 12
Pages 26-28
Accepted for publication: 28.09.2018 r.

This paper summarizes the recent studies of a lightweight radiant heating system and related information published in scientific journals over the last years. The analysis concerns heated floors without screeds, coated with ceramic tiles as well as heating and cooling walls with a light structure. The article does not only discuss light heating systems with heat dissipating elements, but also experiments carried out on a similar floor construction without using metal heat diffusers. Keywords: lightweight floor; experimental research; dissipating elements; supply temperature.
 1. Acikogoz Ozgen. 2015. „A novel evaluation regarding the influence of surface emissivity on radiative and total heat transfer coefficients in radiant heating systems by means of theoretical and numerical methods”. Energy and Buildings (102): 105 – 116.
 2. Bojić Milorad, Dragan Cvetković, Marko Miletić, Jovan Malešević, Harry Boyer. 2012. „Energy, cost, and CO2 emission comparison between radiant wall panel systems and radiator systems”. Energy and Buildings (54): 496 – 502.
 3. Karpiesiuk Jacek. 2016. „Ciepło z posadzki bez jastrychów (2). Ultra cienki grzejnik”. Magazyn Instalatora (210) 2: 20 – 21.
 4. Karpiesiuk Jacek, Tadeusz Chyży. 2016. „Analiza porównawcza wydajności cieplnej ściennych grzejników płaszczyznowych o lekkiej, suchej konstrukcji”. Monografia I Międzynarodowej Konferencji pt.: Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym: 53 – 64. Białystok. Politechnika Białostocka.
 5. Karpiesiuk Jacek, Tadeusz Chyży. 2017. „Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów”. Rynek Instalacyjny rok XXV (11): 45 – 50.
 6. Karpiesiuk Paweł. 2015. „Badania pola temperatury przy ogrzewaniu płaszczyznowym”. Praca dyplomowa – inżynierska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ciepłownictwa.
 7.  Koca Aliihsan, Zafer Gemici, Yalcin Topacoglu, Gursel Cetin, Rusen Can Acet, Bariş Burak Kanbur. 2014. „Experimental Investigation of heat transfer coefficients between hydronic radiant heated wall and room”. Energy and Buildings (82): 211 – 221.
 8. PN-EN 1264-2:2008+A1:2012. Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.
 9. PN-EN 1264-5:2008. Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia – Część 5: systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany – Określanie mocy cieplnej.
 10. Uponor Sp. z o.o. 2012. Poradnik techniczny cz. 1. Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe.
 11. Żukowski Mirosław, Paweł Karpiesiuk. 2015. „Wyniki badań grzejnika płaszczyznowego o bardzo małej wysokości – technologia sucha”. Instal (10): 38 – 41.
mgr inż. Jacek Karpiesiuk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Jacek Karpiesiuk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

 j.karpiesiuk@doktoranci.pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.08