Application of the door joinery in hotels


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

P. Krause,
I Pokorska-Silva,

DOI: 10.15199/33.2018.12.07

Volume 556: Issue 12
Pages 24-25
Accepted for publication: 28.11.2018

The article describes the problems with the performance of door joinery in hotel facilities. Macroscopic examinations, measurements and analyzes were carried out in order to find out the current technical condition of internal door joinery. Stating a number of defects. Keywords: door joinery; problems of door joinery; maintenance of technical condition; hotel.
 1. Czajka Zbigniew. 2009. „Drzwiwewnętrzne.Wymagania i ocena zgodności cz. 1”. Świat Szkła (7 – 8).
 2. Czajka Zbigniew. 2009. „Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena zgodności cz. 2”. Świat Szkła 10.
 3. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane – Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.
 4. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe – Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.
 5. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
 6. PN-EN 1192:2001 Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.
 7. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
 8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami.
 9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami.
 10. ZUAT-15/III.15/2005 Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe.
 11. ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrz lokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa dr inż. Iwona Pokorska-Silva, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

pawel.krause@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.07