Thermal insulation improvement of walls in a historical building with a timber-framed construction


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Anna Hoła,
Martyna Czarnota

DOI: 10.15199/33.2016.03.09

Volume 523; Issue 3
Pages 30-32

Accepted for publication: 13.01.2016 r.

The possibilities regarding the improvement of the thermal insulation of external timber-framed walls in a historical sacral building in Lower Silesia are described in the paper. Due to the planned renovation and restoration works of the building object, and in order to define their scope, the current hygro-thermal state of the building partitions was examined. Several variants of improving the insulation of external walls using modern materials and technology were then proposed. Expected effects of the insulation obtained on the basis of calculations were presented, and then with regards to monument conservation recommendations, the most appropriate ways of improving the thermal insulation of the analysed building object were indicated.
  1. Brzezicka Anna. 2013. „Modernizacja zabudowy historycznej centralnych obszarów XIX/XX-wiecznych miast jako sposób na poprawę energetyczną obiektów”, w: Bać Anna, Kasperski Jacek (ed.). Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska: 165 – 174. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  2. Geryło Robert. 2013. „Nowe technologie w termoizolacji budynków”. Inżynier Budownictwa (9): 84– 88.
  3. Hoła Anna. 2013 „Badania zawilgocenia ścian zabytkowego kościoła wzniesionego w konstrukcji szachulcowej”. Materiały Budowlane 496 (12): 65 – 67.
  4. Matkowski Zygmunt, Paweł Noszczyk. 2013. „Problemy ociepleń ścian szachulcowych w obiektach zabytkowych”, w: Skowroński Wojciech (ed.). Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną: 186 – 195. Wrocław: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.
  5. Noszczyk Paweł. 2013. „Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian szachulcowych nieocieplonych i ocieplonych”, w: Bać Anna, Kasperski Jacek (ed.). Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska: 225 – 234. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Anna Hoła, Ph. D., Eng. Arch. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Martyna Czarnota, MSc., Eng. - Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Anna Hoła, Ph. D., Eng. Arch.

anna.hola@pwr.edu.pl