An impact of the type of screed on the efficiency of underfloor heating


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Dobrosława Kaczorek

DOI: 10.15199/33.2016.03.10

Volume 523; Issue 3
Pages 33-35

Accepted for publication: 02.12.2015 r.

The research results of numerical simulations for two types of underfloor heaters with the screed layer from anhydrite and cement were presented in the article. The studies were based on comparing the responses of floor heaters to forced switching on the heater and the raising the supply temperature. On the grounds of the results, the assessment of the effectiveness of underfloor heating, depending on the type of screed was performed.
  1. Chłądzyński Sławomir, Romuald Skrzypczyński. 2011. „Podkłady podłogowe i masy wyrównujące – rodzaje i właściwości – część I”. Izolacje (12): 42–47.
  2. Górka Andrzej, Halina Koczyk. 2011. „Szybkie ogrzewanie podłogowe–pomiary parametrów cieplnych”. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. Tom I praca pod redakcją: Ansimova Sergeya, Danielewicza Jana, Szczechowiaka Edwarda, Bartnickiego Gegorza, Klimczaka Marcina: s. 201 – 206 Wrocław. ISBN 978-83-929704-2-2.
  3. Physibel Bistra – program do obliczeń cieplnych www.physibel.be – wrzesień 2015.
  4. Rosiński Marian, Tomasz Cholewa, Zenon Spik, Alicja Siuta-Olcha. 2012. „Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja 43 (6) 234 ÷ 237, ISSN 0137-3676.
  5. Spik Zenon. 2009. „Cieplne właściwości dynamiczne grzejnika podłogowego, rozprawa doktorska”. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2009.
  6. PN-EN 1264-1:2009 Ogrzewanie podłogowe – System i jego części składowe – Część 1: Definicje i symbole.
  7. PN-EN 1264-3:2005. Ogrzewanie podłogowe – System i jego części składowe – Część 3: Wymiarowanie.
  8. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
  9. PN-EN 1264-2+A1:2013 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia – Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.
Dobrosława Kaczorek, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Dobrosława Kaczorek, Ph. D., Eng.

d.kaczorek@itb.pl