Formation of the thermal conductivity of autoclaved aerated concrete, depending on the degree of moisture


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Katarzyna Łaskawiec,
Ewelina Górecka,
Lech Misiewicz

DOI: 10.15199/33.2016.03.11

Volume 523; Issue 3
Pages 36-38

Accepted for publication: 07.01.2016 r.

The thermal conductivity of AAC is very important because it is the one of a basic material for building walls. Thermal conductivity of AAC depends on its density, moisture content and components used in the production process. The article present selected physical properties of AAC (density, compressive strenght, thermal conductivity λ, sorption, water vapor permeability and water absorption) – densities in the range of 300 ÷ 700 kg/m3. Research of thermal conductivity AAC where done on the samples with moisture content from 0 to 20%.
 1. Bodzak Juliusz, Mariusz Dragan, Maria Łaś, Genowefa Zapotoczna-Sytek. 1999. „Zachowanie się betonu komórkowego w ścianach budynków po powodzi w lipcu. Przegląd Budowlany (1): 4 – 6.
 2. Gawin Dariusz J., Jan Kosny, Kenneth Wilkes. 2004. „Thermal conductivity of moist cellular concrete – experimental and numerical study”. ASHRAE Thermal IX Conference Clearwater Beach: 1 – 10.
 3. Hums D. 1992. „Ecological aspect for the production and use for autoclaved aerated concrete”. Proceedings of the 3RD Rilem International Symposium on Autoclaved Aerated Concrete Switzerland: 271 – 275.
 4. Kaviany M. 1995. „Principles of Heat Transfer in Porous Media”. Springer Verlag. New York.
 5. Laurent J. P., C. Guerre-Chaley. 1995. „Influence of water content and temperature on the thermal conductivity of autoclaved aerated concrete”. Materials and Structures 28: 464 – 472.
 6. Łaś Maria, Genowefa Zapotoczna-Sytek. 2002. „Deklarowanie wartości cieplnych autoklawizowanych betonów komórkowych”. Poradnik SPB dla budujących dom z betonu komórkowego, nr 1 (5): 5 – 6.
 7. Narayanan N., K. Ramamurthy. 2000. „Structure and properties of aerated concrete: a review”. Cement & Concrete Composites 22 (5): 321-329. DOI: 10.1016/S0958-9465(00)00016-0.
 8. Schoch Torsten, Oliver Kreft. 2012. „Wpływ wilgotności na przewodność cieplną ABK”. Materiały Budowlane 478 (6): 46 – 48.
 9. Zapotoczna-Sytek Genowefa, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk. 2002. „Thickness effect curve in autoclaved aerated concrete”. 16th European Conference on Thermophysical Properties, Londyn. Materiały Konferencyjne: 1 – 18.
 10. Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2007. „Rola autoklawizowanego betonu komórkowego w budownictwie mieszkaniowym”.Materiały Budowlane 421 (9): 100 – 104.
 11. Zapotoczna-Sytek Genowefa, Jan Małolepszy. 2008. „Zrównoważony rozwój a proces wytwarzania i stosowania elementów z betonu komórkowego”. Materiały z V Konferencji Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność: 867 – 878.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej [Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240].
Katarzyna Łaskawiec, Ph. D., Eng. - Institute of Ceramics and Building Materials

Ewelina Górecka, MSc., Eng. - Institute of Ceramics and Building Materials

Lech Misiewicz, MSc., Eng. - SOLBET Sp. z o.o.

Katarzyna Łaskawiec, Ph. D., Eng.

k.laskawiec@icimb.pl