The value of consumption and the restores costs properties


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

B. Nowogońska

DOI: 10.15199/33.2018.10.09

Volume 554: Issue 10
Pages 22-24
Accepted for publication: 18.08.2018 r.

With time, the building's functional properties are reduced, and their total or partial restoration takes place as a result of repairs and renovations. The task of managers or property owners is to keep buildings in a non-deteriorating technical and functional condition. It is not an easy task, its implementation requires appropriate support for decision-making processes concerning rational renovationmanagement. This article presents a proposal for amodel allowing for proper estimation of the costs of repair and repair works of a building at a given stage of operation and their relation with the value of technical use of a building in the same period of time. The analysis was made of residential buildingsmade in traditional technology. To determine the costs of renovation works necessary to restore functional properties, the model of changes in functional properties was used (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution), and the value of consumption was determined on the basis of the degree of technical wear and replacement cost. Keywords: technical conditions; service properties; prognosis; cost properties.
 1. Bucoń Robert,Anna Sobotka. 2013. „Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego”. Budownictwo i Architektura 12 (1).
 2. Kapliński Oleg. 2007.Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.Warszawa. KILiW PAN.
 3. Kasprowicz Tadeusz. 2015. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki. KILiW. PAN. Warszawa.
 4. Knyziak Piotr. 2016. „The Quality and Reliabilit in the Structural Design, Production, Execution and Maintenance of the Precast Residential Buildings in Poland in the Past and Now”. Key Engineering Materials (691): 420 – 431.
 5. Korentz Jacek. 1995. Jak szacować zabytkowe obiekty budowlane. Zielona Góra. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 6. Nowogońska Beata. 2016. „Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego”. Materiały Budowlane 531 (11): 58 – 59. DOI: 10.15199/33.2016.11.21.
 7. Nowogońska Beata. 2016. „The study of the technical evolution of the building”. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. T. 33, z. 63 (1/I/16): 35 – 42.
 8. OstańskaAnna. 2015. „Algorithm of revitalization programme design for housing estates”. Civil and Environmental Engineering Reports 18 (3): 107 – 114.
 9. PN-ISO 15686-1:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.
 10. PN-ISO 15686-2:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2. Procedury związane z przewidywanym okresem użytkowania.
 11. PN-ISO 15686-3:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 3.Audyty i przeglądy właściwości użytkowych.
 12. PN-ISO 15686-6:2006 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 6. Procedury związane z uwzględnieniem wpływów środowiskowych.
 13. PN-ISO 15686-7:2006 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 7. Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania.
 14. Runkiewicz Leonard, Barbara Szudrowicz, Halina Prejzner, Robert Geryło, Jan Sieczkowski. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych Cz. 2”. Przegląd Budowlany 85 (9): 20 – 26.
 15. Skarzyński Andrzej. 2000. Próba ogólnej systematyki sytuacji kryzysowych oraz wybranych towarzyszących im działań techniczno-organizacyjnych. Materiały konferencyjne „Inżynieria i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych”.Warszawa.
 16. Sobotka Anna, Robert Bucoń. 2005. „Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych”. Problemy Rozwoju Miast (4): 58 – 67.
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ,  dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Beata Nowogońska

b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.09