Legal conditions of wind power farms development in Poland


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

L. Korona,
J. Harasymiuk

DOI: 10.15199/33.2018.10.10

Volume 554: Issue 10
Pages 38-40
Accepted for publication: 16.08.2018 r..

Over the past several years, investments in the construction of wind power plants have been one of the most dynamically developing types of investments in our country. It was dictated not only by the need to achieve the European Union's objectives regarding the obligation to reduce carbon dioxide emissions and increase the use of energy fromrenewable sources, but also the growing demand for energy. This trend has been reversing since the last two years. Changes in the regulations of, among others, the Construction Law, the Wind Power Farm Investment Act, the Act on Renewable Energy Sources (RES) and the Act on Taxes and Local Charges, have minimized investors' interest in the implementation of such projects. The article presents the current trend in the development of wind energy against the background of statistical data from the world, Europe and Poland, and the most important changes in the regulations regarding the process of preparation of wind power farms. Keywords: development of wind power plants; changes in legal egulations.
 1. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145432.pdf (dostęp: 05.04.2018 r.).
 2. http://www.irena.org/publications/2018/Apr/Global-Energy-Transition-A-Roadmap-to-2050 (dostęp: 05.04.2018 r.).
 3. https://www.eurobserv-er.org/(dostęp 05.04.2018 r.).
 4. http://psew.pl/stan-energetyki-wiatrowej-polsce-2016-roku// (dostęp: 05.04.2018 r.).
 5. http://gwec. net/publications/global-wind-report-2/ (dostęp: 05.04.2018 r.).
 6. https://www.ure.gov. pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW. html (dostęp: 05.04.2018 r.).
 7. https://www.ure.gov.pl (dostęp: 05.04.2018 r.).
 8. https://sozosfera.pl/zielona-energia/program-dotyczacy-oze-zatwierdzony/ (dostęp: 30.03.2018 r.).
 9. http://orka. sejm. gov. pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-911-2018/$file/8-020-911-2018.pdf (dostęp: 09.04.2018 r.).
 10. http://biznesalert.pl/wielinski-nowelizacja-ustawy-o-oze-co-sie-zmieni-dla-elektrowni-wiatrowych-analiza/ (dostęp: 23.04.2018 r.).
 11. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1921FA3B22 (dostęp: 05.04.2018 r.).
 12. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/802494A2F4 (dostęp: 05.04.2018 r.).
 13. Szczerbowski Radosław, Bartosz Ceran. 2017. „Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku”. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, t. 20, Zeszyt 3, 17 – 28.
 14. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1148 z póź. zm.).
 15. Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961).
 16.  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.).
dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska SzkołaWyższa w Bydgoszczy;Wydział Techniczny dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Lucyna Korona

luko@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.10