The utility of LCCA analysis for the assessment of economic efficiency of thermal insulation works of the historic building external walls


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.05

Dziadosz Agnieszka, Siejek Ewelina, Rejment Mariusz. 2022. The utility of LCCA analysis for the assessment of economic efficiency of thermal insulation works of the historic building external walls. Volume 602. Issue 10. Pages 18-20. Article in PDF file

Accepted for publication:  19.09.2022 r.

The aim of the article is to assess the economic efficiency of three ways of performing wall insulation works for a historic building based on the LCCA(Life Cycle Cost Analysis) analysis and the PROMETHEE multi-criteria method. On the basis of the obtained results, the most favorable solution was determined, thus confirming the selection of the external wall insulation variant, which was in fact implemented for the historic manor house in Skrzynki near Poznań.
 1. Celińska M, Wiatr T. Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC. Przegląd Budowlany. 2018; 11: 45 – 50.
 2. Dziadosz A, Meszek W. Selected aspects of determining of building facility deterioration for real estate valuation. Procedia Engineering. 2015; 122: 266 – 273.
 3. Przesmycka A, Wieczorek D. Maintenance strategies. Periodic. Renowations and building modernisation in the aspect of the criterion of the whole life costs. Civil and Environmental Engineering Reports. 2021: 31(2).
 4. Sobotka A, Linczowski K, Radziejowska A. Substitution of Building Components in Historic Buildings. Sustainability. 2021; 13 (16): 9211.
 5. Harassek P. Ocieplanie od wewnątrz. Inżynier Budownictwa. 2012; 09 (98).
 6. Orlik-Kożdoń B, Krause P, Steidl T. Projektowanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz. Materiały Budowlane. 2015; 1: 27 – 30.
 7. RejmentM, DziadoszA. Nowoczesne rozwiązania w naprawach dociepleń. Builder. 2019; 23.
 8.  RejmentM,DziadoszA. Przeglądmetod dociepleń ścian zewnętrznych wykonywanych od strony wewnętrznej budynku. Builder. 2021; 25.
 9. Zima K, Przesmycka A. Koncepcja zintegrowanej analizy kosztów i generowanego śladu węglowego w cyklu życia budynku. Przegląd Budowlany. 2021; 92: 42 – 48.
 10.  Nowogońska B, Mielczarek M. Renovation management method in neglected buildings. Sustainability. 2021; 13 (2): 929.
 11. Konior J, Rejment M. Correlation between Defects and TechnicalWear ofMaterials Used in Traditional Construction. Materials. 2021; https://doi. org/10.3390/ma14102482.
 12. Plebankiewicz E, LeśniakA,Vitkova E, Hromadka V. Models for estimating costs of public buildings maintaining-review and assessment. Archives of Civil Engineering. 2022; 68 (1).
dr inż. Agnieszka Dziadosz, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-2258-4057
mgr inż. Ewelina Siejek, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr inż. Mariusz Rejment, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-8230-3627

dr inż. Agnieszka Dziadosz, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-2258-4057

agnieszka.dziadosz@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.05

Article in PDF file