Theoretical estimation of the load-bearing capacity of groups of diagonal bonded anchors based on the component method


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.04

Tomaszewicz Dariusz, K. Szlendak Jerzy, Jabłońska-Krysiewicz Agnieszka. 2022. Theoretical estimation of the load-bearing capacity of groups of diagonal bonded anchors based on the component method. Volume 602. Issue 10. Pages 15-17. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.09.2022 r.

This paper presentsmethods for theoretical estimation of anchor resistance in three-layer elements. They represent the interaction of two component forces: the pullout resistance of the anchors and the shear of the outer textured layer. For the first time, a calculation procedure called the component method was used. For the pullout resistance of the concrete cone, an empirical coefficient was proposed to more accurately describe this form of failure with respect to experimental studies.
  1. Cook RA, Doerr GT, Klingner RE. Bond stress model for design adhesive anchors. ACI Structural Journal. 1993; 90: 514 – 524.
  2. FuchsW,EligehausenR,Breen JE.ConcreteCapacity Design (CCD)Approach for Fastening to Concrete. ACI Structural Journal. 1995; 92 (1): 73 – 93.
  3. Kijania M. Metody wyznaczania wartości naprężenia przyczepności pomiędzy betonem a stalą zbrojeniową. Przegląd Budowlany. 2015; 6: 38 – 42.
  4. Barnat J, Bajer M. Glue-concrete interface of bonded anchor – experiment and model. VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulation.ADMOS 2013.
  5. Szlendak JK, Tomaszewicz D. Load capacity of anchors embedded into concrete and multi-layer façade slabs. ICMS’21 14th International Conference on Metal Structures. 2021. Poznań.
  6. BaryłkaA, Tomaszewicz D.Anchorages bonded system in experimental research and their comparison with FEM models. Journal of Achievements inMaterials andManufacturing Engineering. 2021; Volume 106, Issue 2.
  7. Słowik M, Błazik-Borowa E. Wpływ doboru prętów zbrojeniowych na rozkład naprężeń w elemencie betonowym. Eksploatacja i Niezawodność. 2001; 5: 43 – 46.
  8. PN-EN ISO 14126 Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczania właściwości podczas ściskania równolegle do płaszczyzny laminowania.
mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży; Nauki Rolnicze i Inżynieryjno-Techniczne ORCID: 0000-0002-1359-902X
prof. dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Wydział Politechniczny ORCID: 0000-0002-2304-970X
dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7888-1990

mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży; Nauki Rolnicze i Inżynieryjno-Techniczne ORCID: 0000-0002-1359-902X

 dariusz.tomaszewicz@poczta.wsa.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.04

Article in PDF file