Multicriterial assessment of selected ventilated facade solutions


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.06

Leśniak Agnieszka, Górka Monika. 2022. Multicriterial assessment of selected ventilated facade solutions. Volume 602. Issue 10. Pages 21-23. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.09.2022 r.

Ventilated facades are an alternative to standard facade panels. It is made with the use of various materials for cladding panels and substructures. In the paper, the authors tried to determine the mostadvantageoussolution for the execution of the ventilated facade on the basis of the 7 recognized evaluation criteria. Three variants of the facade were analysed: aluminium panels screwed to the aluminium substructure with self-drilling screws; composite panels suspended from the aluminium substructure; fibre-cement panels riveted for substructuresFor the multi-criteria analysis, the PROMETHEE II method was used.
 1. GaglianoA, Nocera S,Aneli S. Thermodynamic analysis of ventilated facades under different wind conditions in summer period. Energy and Buildings. 2016; 122: 131 – 139.
 2. Mahdavinejad M, Mohammadi S. Ecological analysis of natural ventilated facade system and its performance in Teheran’s climate. Ukrainian Journal of Ecology. 2018; 8: 273 – 281.
 3. Schabowicz K, Gorzelańczyk T, Szymków M. Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania. Izolacje. 2017; 22: 7 – 8.
 4. Runkiewicz L, Sieczkowski J, Kopyłow O. Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków. Cz. 6 Elewacje wentylowane. Builder. 2020; https:// doi/10.5604/01.3001.0014.5123.
 5. Kopyłow O. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane. Wydawnictwo ITB, 2018.
 6. https://nrc-publications. canada. ca/eng/view/ ft/?id=b4993455-ffbb-471f-8471-e4128edb7320. (26.07.2022).
 7. Leslie SW. The Strategy of Structure: Architectural andManagerial Style atAlcoa and Owens – Coring. Enterprise & Society. 2011; 12: 863 – 902.
 8. EAD 090062-00-0404. 2018. Kits for external wall claddings mechanically fixed.
 9. Wytyczne EOTA ETAG 034. 2018. Zestawy do wykonywania okładzin zewnętrznych.
 10. https://www.bspsystem.com/wp-content/ uploads/2020/01/Katalog-BSP-2020-Digital. pdf. (27.07.2022).
 11. https://alucobond.com/cms/deliver/ALUCOBOND_ processing_EN.pdf. (27.07.2022).
 12.  https://www.arconic.com/aap/europe/catalog/ pdf/Reynolux_General_BR72EN_112019. pdf. (27.07.2022).
 13. https://www.equitone.com/-/dam/katalog- -equitone.pdf/pd17229/originalequitone_katalog_ ogolny_v092021.pdf?v=-1882826550. (27.07.2022).
 14. Leśniak A, Radziejowska A. Supporting bidding decision using multi-criteria analysis methods. Procedia Engineering. 2017; 208: 76 – 81.
 15. Piwowarski M, Ziemba P. Metoda Promethee II w wielokryterialnej ocenie produktów. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały. 2009; 18: 135 – 144.
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wdział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574
mgr inż. Monika Górka, Politechnika Krakowska, Wdział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-5985-2078

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wdział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574

agnieszka.lesniak@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.06

Article in PDF file