Tests for types and consistency of soil in according to new classification standards PN-EN ISO 14688:2018-05


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.07

Sulewska Maria Jolanta. 2022. Tests for types and consistency of soil in according to new classification standards PN-EN ISO 14688:2018-05. Volume 602. Issue 10. Pages 24-26. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.09.2022 r.

The aimof the article is to analyse and discuss changes in the classification rules and in the main classification studies ofmineral soils according to the latest PN-ENISO14688:2018-05 standards. The most important changes in relation to the classification standards of 2006 concern the introduced notions, principles and classification criteria as well as new macroscopic tests of soil types and consistency – mainly fine-grained. There was a discussion, highlighted the advantages and disadvantages of the new soil classification and summarized the conclusions.
 1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
 2. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
 3. PN-EN ISO 14688-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis + poprawka Ap1: 2012.
 4. PN-EN ISO 14688-2:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania + poprawki: Ap1: 2010, Ap2: 2012.
 5. Gołębiewska. Uwagi krytyczne do klasyfikacji gruntów według normy PN-EN ISO- 14688:2006. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. 2011; 446 (2): 289 – 296.
 6. Kovačević MS, Jurić-Kačunić D, Librić L, Ivoš G. 2018 Engineering soil classification according to EN ISO 14688-2:2018. Građevinar. 2018; https://doi. org/10.14256/JCE. 2437.2018.
 7. Majer E, Roguski A, Łukawska A, Grabowska. Problematyka oznaczania i opisu gruntów według Euro kodu 7. Przegląd Geologiczny. 2021; 69 (12): 949 – 953.
 8. Traczyński K. Błędy w rozpoznaniu podłoża gruntowego. Materiały Budowlane. 2020; 570 (2): 8 – 9.
 9. Gosk W. Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża. Materiały Budowlane. 2019; doi:1015199/33.2018.03.09.
 10. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 11. Gołębiewska. Polska klasyfikacja według PN-B-02480:1986 zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 14688. Acta Sci Pol, Architectura. 2012; 11 (3): 23 – 36.
 12. Sulewska MJ. Nowe normy badań w celu klasyfikacji gruntów. Drogownictwo. 2017; 5: 174 – 177.
 13. KowalskaM,Dudko-Pawłowska I,GawlikM. Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w świetle zmieniających się kryteriownormowych. Przegląd Geologiczny. 2017; 65 (10/2): 707 – 716.
prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7405-8710

prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7405-8710

m.sulewska@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.07

Article in PDF file