The use of calculation tools to determine the mechanical properties of ventilated façades subframe


openaccess, Vol. 613 (9) 2023 / środa, 27 września, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.09.14

Kopyłow Ołeksij, Chełkowski Filip. 2023. The use of calculation tools to determine the mechanical properties of ventilated façades subframe. Volume 613. Issue 9. Pages 58-61. Article in PDF file

Accepted for publication: 8.09.2023 r.

Substructures of ventilated facade systems have a significant impact on the safety of building use.When designing ventilated facades, it is extremely important to correctly determine the strength parameters of the substructure. These parameters are determined by laboratory tests. With the development of computational techniques, these parameters are more and more often determined on the basis of numerical simulations. The article presents a comparative analysis of the results of laboratory tests of resistance to the vertical force of the aluminum console and the results of analytical tests obtained on the basis of computational simulations.
  1. Cwyl M, Dmowska-Michalak I, Kaczmarczyk A, Michalczyk R. Laboratory tests and numerical analysis of aluminum helping hand brackets with polyamide thermal break. Archives of Civil Engineering. 2022.DOI: 10.24425/ace.2022.140650.
  2. Kopyłow O. Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny. Izolacje. 2021; 5: 62 – 66.
  3. EAD 090034-00-0404 Kit composed by subframe and fixings for fastening cladding and external wall elements, 2016.
  4. EAD 090062-00-0404 Kits for external wall claddings mechanically fixed , 2018.
  5. PN-EN ISO 7500-1:2018-05 Metale –Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych – Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające – Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych.
  7. Runkiewicz L, Kopyłow O, Sieczkowski J. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Seria wydawnicza: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawnictwo ITB. 2021ISBN: 9788324986149.
  8. Cwyl M, Wierzbicki S, Michalczyk R. Laboratory tests and numerical analysis of façade sub-structuremade of austenitic steel.Archives of Civil Engineering. Vol. LXVIII, ISSUE 4, 2022. pp. 237 –252. ISSN 1230-2945.
  9. Bedon C, Honfi D, Machalická KV, Eliášová M, VokáčM, KozłowskiM,Wüest T, Santos F & Portal N. W Structural characterisation of adaptive facades in Europe – Part II: Validity of conventional experimental testing methods and key issues. Journal of Building Engineering. 2019; https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100797.
dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521
Filip Chełkowski, student Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521

 o.kopylov@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.09.14

Article in PDF file