The usable difficulties connected with exploitation of the steel telescopic tribune


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

J. Ścigałło,
M. Demby

DOI: 10.15199/33.2016.11.37

Volume 531: Issue 11
Pages 90-91
Accepted for publication: 04.10.2016 r.

In the paper usable difficulties connected with excessive displacements of the steel telescopic tribune in the Earth Hall on the Poznan International Fair area were discussed. The structure and the principle of operation of steel telescopic tribunes were described. The results of numerical analysis, which pointed out too low stiffness of structure during the acting of horizontal forces, were presented. The implement effective structure solution, which decreased immeasurably values of horizontal displacements, was described.

Keywords: repair, telescopic tribune, stiffness of structure.
  1. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014.
  2. PN-EN 1993-1-1:1991 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  3. Rykaluk Kazimierz. 2012. Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych.Wrocław. DolnośląskieWydawnictwo Edukacyjne,
  • dr inż. Jacek Ścigałło Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Michał Demby Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jacek Ścigałło

jacek.scigallo@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.37