Durability of steel pipe piles in foundation of noise barriers


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

M. Kania,
K. Rzeszut

DOI: 10.15199/33.2016.11.36

Volume 531: Issue 11
Pages 88-89
Accepted for publication: 29.09.2016 r.

The aim of the paper was to analyze foundation of noise barriers, using steel pipe piles, in terms of their durability and requirements of sustainable civil engineering. The first part of the paper is dedicated to a review of advantages and disadvantages of foundation of noise barriers on steel pipe piles, with particular emphasis on theirs resistance to corrosion processes.Afterwards, the paper examines a case of foundation of noise barriers in one of the sections of theA2 motorway, using steel pipe piles with an open bottom. Finally, a discussion on the relationship between durability and usability of steel pipe piles as foundation of noise barriers, is carried out.

Keywords: steel pipe piles, noise barriers, durability, corrosion, sustainable civil engineering.
  1. Bohatkiewicz Janusz,Maciej Hałucha,Marcin Dębiński. 2015. „Czy nowoczesne technologie nawierzchniowe oraz okoliczności prawne pozwolą na demontaż ekranów akustycznych?”. II Krakowskie Dni Nawierzchni. Kraków.
  2. Gwizdała Kazimierz, Tadeusz Brzozowski. 2010. „Pale stalowe w budownictwie mostowym i hydrotechnicznym”. Inżynieria i Budownictwo, tom LXVI (11): 620 – 623.
  3. Kania Mieczysław. 2005 – 2006. „Studium koncepcyjno-projektowe pośredniego posadowienia podpór ekranów akustycznych w skarpach nasypów tras drogowych”. Poznań. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.
  4. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-07.08.0 Ekrany przeciwhałasowe; D-07.08.03 Ekrany przeciwhałasowe pochłaniające; D-07.08.02 Ekrany przeciwhałasowe odbijająco-rozpraszające. 2013. Warszawa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  5. PN-EN 1993-5: 2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i ścianki szczelne.
  • dr inż. Mieczysław Kania Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

katarzyna.rzeszut@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.36