The technological moisture drying time of one-layer walls


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Anna Kaczmarek,
Maria Wesołowska

DOI: 10.15199/33.2016.03.16

Volume 523; Issue 3
Pages 52-53

Accepted for publication: 12.01.2016 r.

Due to tighter requirements for thermal protection the contemporary one-layer walls need specialmaterial solutions and significant thickness. The offered systems base mostly on autoclaved aerated concrete blocks of low density and aerated blocks of porized ceramics. Because of their structure these materials absorbmuch of technologicalmoisture during finishing work. As a consequence the stabilised humidity period is increasing. This problemwill be discussed by this article in detail.
  1. Schoch Torsten, Oliver Kreft. 2012. „Wpływ wilgotności na przewodność cieplną ABK”. Materiały Budowlane 478 (6): 46 – 48.
  2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
  3. Suchorab Zbigniew, Danuta Barnat-Hunek. 2011. „Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności”. Budownictwo i Architektura (8): 107 – 116.
  4. PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania.
  5. Dylla A. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce, Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Anna Kaczmarek, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Maria Wesołowska, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Anna Kaczmarek, Ph. D., Eng.

anna.kaczmarek@utp.edu.pl