Influence of concrete with recycled aggregate for deformations of concrete and deflections of flexural elements


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Barbara Sadowska-Buraczewska

DOI: 10.15199/33.2016.03.15

Volume 523; Issue 3
Pages 50-51

Accepted for publication: 07.01.2016 r.

The paper summaries the experimental analysis of flexural capacity and deformability of structural concrete beams prepared in the used recycled aggregates of high-strength concrete and high performance concrete. The reinforced recycled concrete beams used in the tests were prepared in model scale with the rectangular-section of 80 x 120 mm and the effective span of 1100 mm.
  1. Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A. 2006. „Recykling betonu konstrukcyjnego – badania słupów żelbetowych”. Przegląd Budowlany 77 (3): 35 – 39.
  2. Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A. 2013. „Odkształcalność doraźna i długotrwała betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu”. Kruszywa (2): 52 – 59.
  3. DIN 4163:1951. Ziegelsplittbeton. Bestimmungen fuer Herstellung und verwendung.
  4. Model Code 2010.
  5. Norma japońska. Wykorzystanie kruszywa z recyklingu betonu. Japońskie Stowarzyszenie Wykonawców Betonu. 1992.
  6. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  7. RILEMR ecommendation. 1994. Specifications for concretewith recycled aggregates. Materials and Structures Vol. 27, 557 – 559.
  8. Weisswang W. 1930. Ungeformtergebrannter Ton als Zuschlag zuMörtel und Beton. Mitteilungen für Straßenbau der Technischen Hochschule Braunschweig. Heft 5.
Barbara Sadowska-Buraczewska, Ph. D., Eng. - Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Barbara Sadowska-Buraczewska, Ph. D., Eng.

barbara.sadowska@pb.edu.pl