The requirements for the protection of dwellings against the internal noise adopted in PN-B-02151-3:2015-10


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Elżbieta Nowicka,
Barbara Szudrowicz

DOI: 10.15199/33.2016.08.12

Volume 528; Issue 8
Pages 50-53

Accepted for publication: 03.07.2016 r.

The article presents the details of the amendment to the PN-B-02151-3 in the scope of the required of airborne and impact sound insulation of internal partitions of residential and public buildings. It is discussed the pros and cons of a new method of determining the requirements used in the amendment of the standard. It details the substantive grounds for the scope of the amendment are presented.

Keywords: sound insulation, internal noise, requirements, internal partitions.
 1. [1] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 2. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych –Wymagania.
 3. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 4. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 5. PN-EN 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.
 6. PN-EN 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
 7. PN-EN ISO 10848-1:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 1: Dokument ramowy.
 8. PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza.
 9. PN-EN ISO 16283-1:2014-05Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 10. PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
 11. PN-EN ISO 717-1:2013-08Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 12. PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 13. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. nr 18, poz. 170).
 14. Szudrowicz Barbara. 2006. Analiza parametrów oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych. Prace Instytutu Techniki Budowlanej. R. 35, nr 4; 3 – 21.
Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Barbara Szudrowicz, Ph. D., MSc. Eng., (retired) - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng.

e.nowicka@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.12