The requirements for the protection of dwellings against the external noise adopted in PN-B-02151-3:2015-10


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Elżbieta Nowicka,
Barbara Szudrowicz

DOI: 10.15199/33.2016.08.11

Volume 528; Issue 8
Pages 43-46

Accepted for publication: 18.07.2016 r.

The article presents how PN-B-02151-3:2015-10 standard specifies the indicators of sound insulation of the building envelope in comparison to the requirements contained in the previous edition of the standard. Presented in detail fundamental changes in the way of determining the minimum value of these indicators, and discussed the reasons for these changes. Also discusses the impact of the changes on the values of sound insulation.

Keywords: sound insulation, external noise, requirements, facades.
 1. Guidelines for Community Noise (WHO1999)  edited by Birgitta Berglund,Thomas Lindvall, Dietrich H. Schwela. World Health Organization (WHO) 1999 oraz Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization (WHO) 2010
 2. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 3. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność
 4. PN-B-02151-4:2015-6 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
 5. PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.
 6. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 7. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 8. PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza. [9] PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.
 9. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.
 10. PN-ENISO717-1:2013 Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 11. Szudrowicz Barbara. 2007. Analiza sposobu sformułowania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Prace Instytutu Techniki Budowlanej. R. 36, nr 4, s. 3 – 20.
 12. Temat NA-69: Nowelizacja i uzupełnienie serii norm krajowych PN-B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach” dotyczących wymagań akustycznych. Sprawozdanie ITB z 2014 r.
Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Barbara Szudrowicz, Ph. D., MSc. Eng., (retired) - Building Research Institute, Department of Thermal Physics, Acoustics and the Environment

Elżbieta Nowicka, Ph. D. Eng.

e.nowicka@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.11