The repair of prefabricated RC office building ruined by the fire


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński,
M. Babiak,
P. Wielentejczyk

DOI: 10.15199/33.2016.11.41

Volume 531: Issue 11
Pages 98-99
Accepted for publication: 27.09.2016 r.

A fire damaged reinforced concrete, prefabricated construction of an office building. Inspection and studies of materials revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Conducted appropriate static calculations and proposes a way to strengthen and repair the building.

Keywords: concrete, repair, fire.
  1. Błaszczyński Tomasz, Michał Babiak, Przemysław Wielentejczyk. 2015. „Naprawa zniszczeń wywołanych pożaremżelbetowego silosu na biomasę”.Materiały Budowlane 517 (9): 61 – 62.
  2. Błaszczyński Tomasz, Michał Babiak, Przemysław Wielentejczyk. 2015. „Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeńwywołanych pożarem silosu na biomasę”. Materiały Budowlane 517 (9): 42 – 43.
  3. Jamroży Zygmunt. 2008. Beton i jego technologie. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Kucharska Leokadia. 2001. Katastrofy, awarie i uszkodzenia a beton i jego rozwój. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje: 89 – 118.
  5. Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa. Arkady.
  6. Runkiewicz Leonard. 2011.Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. ndzw. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Michał Babiak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Przemysław Wielentejczyk Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.41