Evaluation of the durability of newly produced channel floor slabs


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

E. Grochowska

DOI: 10.15199/33.2016.11.42

Volume 531: Issue 11
Pages 100-101
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

The article assesses the channel floor slabs mounted in the single-family house. According to the construction project, the ceiling should be performed as an S-type channel slab, with a capacity of 4,5 kN/m2. Producer of the floor slab declared that the compressive strength of the concrete is fck = 25 N/mm2. The floor was inspected and tested to determine its technical condition. Moreover, the concrete was tested in terms of its compressive strength with the non-invasive method (Schmidt's hammer). The channel floor slabs mounted on ground floor walls were found not to comply with PN-EN 1168+A3:2011 and did not have the required load bearing capacity.

Keywords: channel floor slabs, standard requirements, noninvasive tests, strength, technical condition.
  1. Ekspertyza budowlana nr 52/04/2016 r. „Ocena stanu technicznego prefabrykowanych płyt stropowych na budowie domu zlokalizowanego w miejscowości Podmokle Małe”. Zespół Rzeczoznawców przy PZITB oddział Zielona Góra.
  2. Instrukcja 210 ITB. 1977. „Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji”.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  3. PN-84/B-03260 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  4. PN-EN1168+A3:2011. Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe.
  5. PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  • dr inż. Elżbieta Grochowska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Elżbieta Grochowska

e.grochowska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.42