Bolt connections of pretensioned prestressed concrete poles with foundations


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

S. Rowiński

DOI: 10.15199/33.2016.11.43

Volume 531: Issue 11
Pages 102-103
Accepted for publication: 28.09.2016 r.

The article presents chosen problems of strenght and durability design of bolted conections between spun-cast prestressed concrete poles and their foundations.Adesign model of spun-cast poles flange connection is described, which is based on linear stress distribution in concrete. Authors conducted an optimization of the described connection between pole and block or well-pile foundation.

Keywords: reinforced concrete foundations, electricity poles.
  1. Bródka Jan, Aleksander Kozłowski (red.). 2009. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych tom2. Polskie Wydawnictwo Techniczne.
  2. Kubiak Janusz,Aleksy Łodo, Jarosław Michałek, Stanisław Wójcik. 2013. „Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej”. Materiały Budowlane 487 (3): 19 – 20.
  3. Łodo Aleksy. 2011. „Historia uruchomienia krajowej produkcji strunobetonowych żerdzi wirowanych”. Przegląd Budowlany (6): 29 – 34.
  4. PN-B-03215. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.
  5. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
  6. PN-EN 1992-1-1 – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, cz. 1-1 – Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  7. PN-EN 1993-1-8 – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 1-8 – Połączenia.
  • dr inż. Sławomir Rowiński Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Sławomir Rowiński

slawomir.rowinski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.43