Reinforcement of the slabs with layer of concrete with steel and polypropylenes fibres


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

B. Sadowska-Buraczewska,
H. Pyszyńska

DOI: 10.15199/33.2016.11.40

Volume 531: Issue 11
Pages 96-97
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

The paper presents an experimental analysis of flexural capacity and deformability of structural concrete slabs prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced ordinary concrete (N) and fiber reinforced concrete (FRC) or concrete with polypropylenes fibres (PRC). The reinforced concrete composite slabs used in the testswere prepared dimensions of 600 x 1200 x 80 mm. The basic was composed in two layers consisting of FRC (or PRC), as the top layer, and ordinary concrete below. The results of the analysis confirm a significant improvement of structural properties of composite slab in comparison to the slabs prepared totally of ordinary concrete.

Keywords: composite slabs, FRC, concrete with polypropylenes fibres, deflections.
 1. DomańskiTomasz,AtremCzkwianianc. 2006. „Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu”. Przegląd Budowlany 77 (6): 32 – 36.
 2. Glinicki Michał A. 2010. „Beton ze zbrojeniemstrukturalnym”. XXV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Szczyrk.
 3. Glinicki Michał A. 2002. „Ocena i projektowanie fibrobetonów na podstawie wytrzymałości równoważnej”. Drogi i Mosty (3): 5 – 36.
 4. Grzeszczyk Stefania. 2015. Betony nowej generacji z proszkówreaktywnych.BiuletynWojskowejAkademii Technicznej 64 (3): 103 – 111.
 5. Halicka Anna. 2006. „Podatność styku w żelbetowych elementach zespolonych”. Przegląd Budowlany 77 (10): 29 – 33.
 6. Jasiczak Józef, Piotr Mikołajczak. 2003. Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami. Politechnika Poznańska.
 7. Jasiczak Józef, Agnieszka Wdowska, T. Rudnicki. 2008. Betony ultrawysokowartościowe. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 8. KrólMieczysław,Anna Halicka,Wiktor Tur. 1997. Konstrukcje zespolone z udziałem betonu zwykłego i ekspansywnego.Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 9. Neville Adam M. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement Sp. z. o.o.
 10. PN-EN 12390-1: Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form, PKN, Warszawa 2001.
 11. PN-EN 12390-3: Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań, PKN, Warszawa 2001.
 12. PN-EN 12390-5: Badania betonu. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania, PKN, Warszawa 2001.
 13. Voilokov Ilya. 2009. Fibre-reinforced concrete – bacjground, normative base (problems and solutions). ALITinform международное анал итическое обозрение (2): 34 – 43.
 14. Zych Teresa. 2010. „Współczesny fibrobeton – możliwość kształtowania elementów konstrukcyjnych i form architektonicznych”. Czasopismo Techniczne, Architektura 107 (8-A): 371 – 386.
 • dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • inż. Helena Pyszyńska Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

barbara.sadowska@pb.edu.pl/a>