The fire-carrying capacity of RC compressed grider


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński,
M. Babiak

DOI: 10.15199/33.2016.11.39

Volume 531: Issue 11
Pages 94-95
Accepted for publication: 05.10.2016 r.

The article presents issues related to the assessment of the fire-carrying capacity of the grider slab SP -I- 50/9, which is part of a typical system construction – installation of prefabricated industrial halls P70. Fire-carrying capacity resistance element was determined by tabular as applicable, and for comparison by archival standards.

Keywords: fire-carrying capacity, beams, fire resistance.
 1. Grabiec Kalikst, Jerzy Kampioni. 1982. Betonowe konstrukcje sprężone.Warszawa. Poznań. PWN.
 2. Katalog typowego systemu konstrukcyjno- -montażowego prefabrykowanych hal przemysłowych P70.
 3. Knauff Michał. 2012. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2.Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Kobiak Jerzy,Wiesław Stachurski. 1989. Konstrukcje żelbetowe. Tom III.Warszawa. Arkady.
 5. PN-B-02851-1:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
 6. PN-EN 1992-1-2: 2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1–2: Reguły ogólne. Projektowanie na warunki pożarowe.
 7. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 409/2005.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p. zm.).
 9. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB221/1979. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. ndzw. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Michał Babiak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.39