The proposal of use geopolymer concrete for prefabricated elements with increased thermal insulation


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.06

Nietupski Adam, Bołtryk Michał, Pawluczuk Edyta, Kalinowska-Wichrowska Katarzyna, Spodzieja Szymon. 2022. The proposal of use geopolymer concrete for prefabricated elements with increased thermal insulation. Volume 596. Issue 4. Pages 34-37. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.04.2022 r.

The article proposes the use of geopolymers on artificial aggregate for prefabricated elements with increased insulation. An experiment was carried out with a variable content of fly ash (PL) and amixture of ash and slag (MPŻ) and a different concentration of NaOH activator. The applied method of compaction in the form of vibropress allows the production of small-sized wall and ceiling elements with good insulating properties and a compressive strength of about 15 MPa.
 1. Mikuła J, Łach M. Geopolimery. Nowa przyjazna środowisku alternatywa dla betonu na bazie cementu portlandzkiego. Przykłady wdrożenia i wyniki badań. W: Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji. Tom 1, Politechnika Krakowska, Kraków, 2014.
 2. Rajczyk K, Janus G. Cement Wapno Beton; 2021; 279 – 293; doi: https://doi. org/10.32047/CWB. 2021.26.4.2.
 3. Wei PK, Ramli M, Ban Ch. An overview on the influence of various factors on the properties of geopolymer concrete derived fromindustrial by-products.Constr.Build.Mater. 2015; 370 – 395; https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.12.065.
 4. Huang J-O, Dai J-G. Flexural performance of precast geopolymer concrete sandwich panel enabled by FRP connector, Comp. Struct. 2020; 248; https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112563.
 5. Rajendran M, Akasi M. Performance of Crumb Rubber and Nano Fly Ash Based Ferro- -Geopolymer Panels under Impact Load. KSCE J Civ Eng. 2020; 1810 – 1820; https://doi. org/10.1007/s12205-020-0854-z).
 6. PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu – Część 1:Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
 7. WardhonoA,GunasekaraC, LawDW, Sujeeva S. Comparison of long-term performance between alkali activated slag and fly ash geopolymer concretes. Constr. Build.Mater. 2017; 143: 272 – 279.
 8. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu – Część3:Wytrzymałośćna ściskanie próbek do badań.
 9. PN-88/B- 06250:1988 Beton zwykły.
 10. PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
 11. PN-ENISO6946-10:2017Komponentybudowlane i elementy budynku –Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła –Metody obliczania.
mgr inż. Adam Nietupski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-2468-8324
dr inż. Edyta Pawluczuk, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-8806-8637
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-1760-3943
mgr inż. Szymon Spodzieja, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-5049-8837

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-1760-3943

 k.kalinowska@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.06

Article in PDF file