BFRP composite bars as reinforcement in precast concrete beams


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.05

Krassowska Julita, Kosior-Kazberuk Marta. 2022. BFRP composite bars as reinforcement in precast concrete beams. Volume 596. Issue 4. Pages 30-32. Article in PDF file

Accepted for publication: 31.03.2022 r.

Composite bars BFRP(basalt fiber reinforced polymers) are increasingly used in construction. Their main advantages are corrosion resistance and the lightweight of the bars. However, despite the advantages over steel bars, the development of structures using non-metallic composite bars is limited due to the high initial cost and insufficient stiffness of the structural elements. The solution may be the full prefabrication of such elements. The article presents the results of a comparative study of 4500mmlong prefabricated beam elements with longitudinal and transverse reinforcement in the form of steel bars and BFRP composite bars. The resistance to bending and shearwas determined, aswell as the deflection and the nature of the failure of the tested elements.
  1. Adamczewski G,Woyciechowski PP. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność.Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów. 2014; 62.
  2. Adamczewski G, Woyciechowski PP. Prefabrykaty przemysłowe w budownictwie przemysłowym. Materiały Budowlane. 2015; 40 – 43.
  3. Adamczewski G, NicałA.Wielkowymiarowe prefabrykowane elementy z betonu. Inżynier Budownictwa. (n. d.) 46 – 53.
  4. Derkowski W. Prefabrykacja betonowa – zrównoważone rozwiązanie dla budownictwa, Materiały Budowlane. 2021; 9 – 11.
  5. Deryło P. Prefabrykacja betonowa w dobie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania surowców. Materiały Budowlane. 2022; 36 – 37.
  6. Kosior-Kazberuk M, Wasilczyk R. Analiza ugięć i zarysowania betonowych belek ze zbrojeniem niemetalicznym. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2017; 8.
  7.  Grygo R, Kosior-KazberukM. Zbrojenie konstrukcji betonowych niemetalicznymi prętami kompozytowymi FRP, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2017; ISSN 2081-3279. 8: 21 – 28. Pracę wykonano w Politechnice Białostockiej w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków NCBiR pt. „Innowacyjne hybrydowe zbrojenie kompozytowe FRP do konstrukcji infrastrukturalnych o podwyższonej trwałości” numer projektu PBS3/A2/20/2015 (ID 245084) oraz w ramach finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP; numer projektu WZ/WB-IIL/4/2020.
dr inż. Julita Krassowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-9209-1285
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-8171-2242

dr inż. Julita Krassowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-9209-1285

 j.krassowska@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.05

Article in PDF file