The proposal of design and construction guidelines for engineering structures in trenchless technologies in transport infrastructure


Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(In Polish)

A. Wysokowski,
J. Howis

DOI: 10.15199/33.2018.11.17

Volume 555: Issue 11
Pages 88-91
Accepted for publication: 03.08.2018 r.

.With the currently observed intensive development of transport infrastructure in our country and the related need to build a large number of engineering structures, more and more attention is paid to optimizing these structures. This applies to the construction of roads as well as railways structures. For this purpose, it becomes necessary to use the latest technology to speed up the construction, in this case by the use of trenchless No-Dig technologies. The article highlighted the need to develop harmonized design and construction guidelines for engineering structures in the No-Dig technologies, which clearly organize issues related with these objects. Keywords: engineering structures; No-Dig; trenchless technologies; design; construction guidelines.
 1. Kuczyński Jędrzej. 1980. Miejskie budowle sanitarne i podziemne. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Kuliczkowski Andrzej. 2001. „Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe”. Monografie, Studia, Rozprawy nr 28. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 3. Kuliczkowski Andrzej i inni. 2010. Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska. Wrocław. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
 4. Kuliczkowska Emilia, Jerzy Kuliczkowski. 2011. „Technologie bezwykopowe pomagają zmniejszyć emisję CO2”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (1): 68 – 70.
 5. Madryas Cezary. 2013. „Tunele wieloprzewodowe – historia czy przyszłość?”. Inżynieria Bezwykopowa 49 (1).
 6. Madryas Cezary, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Leszek Wysocki. 2006. Mikrotunelowanie. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 7. Materiały informacyjne firm produkujących elementy do budowy obiektów infrastruktury komunikacyjnej w technologii bezwykopowej.
 8. Naskręt Maciej. 2012. „Mamy kreta! Zacznie drążyć tunel w styczniu”. Portal Regionalny Trójmiasto.pl (15.09.2012 r.).
 9. Sumara Agata. 2011. „Pierwszy polski TBM wydrążył tunel pod Wisłą”. Inżynieria Bezwykopowa 42 (6): 60 – 62.
 10. Adam Wysokowski. 2012. „Technical and economic effectiveness of using trenchless technologies in constructing roads and railway infrastructure". Underground Infrastructure of Urban Areas 2. Wrocław. Poland. Taylor & Francis Group London. s. 301 – 318. ISBN 978-0-415-68394-4 .
 11. Wysokowski Adam. 2014. „Specyfika budowy dolnych przejść dla zwierzątwtechnologii bezwykopowej”. Materiały Budowlane 498 (2): 46 – 47.
 12. Wysokowski Adam, Jerzy Howis. 2014. „Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów”. Materiały Budowlane 500 (4): 40 – 42.
 13. Wysokowski Adam, Cezary Madryas, Lech Skomorowski. 2010. „Development of the transport infrastructure in Poland with the application no-dig with CC-GRP materials”. International No-Dig 2010 28th International Conference and Exhibition 8-10 November 2010 Singapore. ISBN: 978-1-61782-189-9.
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska mgr inż. Jerzy Howis,  Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

dr hab. inż. Adam Wysokowski

awysokowski@infra-kon.eu

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.11.17