Building material as an asset in shaping the composition of the city


Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(InPolish)

R. Nowakowski,
B. Sierecka-Nowakowska,

DOI: 10.15199/33.2018.11.16

Volume 555: Issue 11
Pages 63
Accepted for publication: 05.09.2018 r.

Building material is key to the formof the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language,material is primarilymaterial combinations that create complex systems andmaterial technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and tomake itmore clear and readable. Keywords: building material; composition of the city; meaning of elements of the city structure; identity of the place; public space.
 1. Ashihara Yoshinobu. 1970. Exterior design in architecture. New York. Van Nostrand Reinhold.
 2. Bańka A. 1999. Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania. Poznań. Gemini-Print.
 3. Bell Simon.1993.Elementsof visualdesigninthe landscape.London.E&FNSpon.
 4. Böhm Aleksander. 1981. O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych. Kraków. Wyd. P.K.
 5. BöhmAleksander. 1998.Wnętrzewkompozycji krajobrazu.Kraków.Wyd. P.K.
 6. Charter of theNewUrbanism. 2000.NewYork.Congress ForTheNewUrbaism.
 7. Cichy-Pazder Ewa. 1998. Humanistyczne podstawy kompozycji miast, wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne. Kraków. Wyd.P.K.
 8. Cullen Gordon. 1999. The concise townscape. Oxford. Architectural Press.
 9. Duany Andres, Elizabeth Plater-Zyberk, Robert Alminana. 2003. The New Civic Art. New York. Rizzoli.
 10. Gehl Jan.2006.Lifebetweenbuildings.Usingpublicspace.Kopenhaga.Wyd.RAM.
 11. Kantarek Anna Agata. 2008. O orientacji w przestrzeni miasta. Kraków.Wyd.P.K.
 12. Kostof Spiro. 1992. The city assembled.Boston,NewYork, London.Bulfinch.
 13. Krier Leon. 2001.Architektura –wybór czy przeznaczenie.Warszawa.Arkady.
 14. Lynch Kevin. 1972. The image of the city. Cambridge Mass. M.I.T.
 15. Mączeński Zdzisław. 1956. Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Warszwa. Budownictwo i Architektura.
 16. Motloch John L. 1991. Itroduction to landscape design. New York. Van Nostrand Reinhold.
 17. Moughtin Cliff,MertensMiguel. 2003. Urban Design: Street and Square. Oxford. Architectural Press.
 18. Norberg–Schulz Christian. 1999. Znaczenie w architekturze Zachodu. Warszawa. Murator.
 19. Sumień Tadeusz. 1989. Kreacja i percepcja architektury miasta.Warszawa. IGPiK.
 20. Tymkiewicz Joanna. 2012. Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku. Gliwice. Wyd. P.Ś.
 21. UNESCO: The White City of Tel Aviv (ang.). [dostęp 23 lipca 2018].
 22. Wejchert Kazimierz. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa. Arkady.
 23. Zielonko-JungKatarzyna. 2011.Wielowarstwowe elewacje przeszklone a koncepcja przegrody interaktywnej. ww.swiat-szkla.pl/content/view/5380/lang,pl
 24.  Żórawski Juliusz. 2008. Wybór pism estetycznych. Kraków. Universitas. Fot. 1, 2, 4, 5 – R. Nowakowski. Fot. 3, 6 – B. Sierecka-Nowakowska
dr inż. arch. Radomir Nowakowski, Politechnika Wrocławska;Wydział Architektury dr hab. inż. arch. Barbara Sierecka-Nowakowska, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. arch. Barbara Sierecka-Nowakowska

siereckanowakowska@poczt.onet.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.11.16