The problems of revitalization of the historical railway bridge of a cantilever structure


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

A. Juszczyk

DOI: 10.15199/33.2018.03.20

Volume 547: Issue 3
Pages 51-52
Accepted for publication: 11.01.2018 r.

The paper presents an analysis of the structural solutions of a historical railway bridge of a cantilever structure. This object wasn’t a typical structure used to cross analogical barriers in those times. Three steel spans at piers made of bricks have been used. There would be nothing special about it, if not the fact that a beam hanged at cantilevers of the anchor spans has been used as main span and abutments have been extended with a vaultings. The current technical state of the structure has been described. Possible ways of revitalization of the structure have been proposed and associated difficulties have been discussed. Keywords: bridge structure; steel railway bridge; revitalization of bridges.
  1. Bień Jan. 2010. Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych.Warszawa.WKŁ.
  2. Biliszczuk Jan i inni. 2014. „Rewitalizacja starego wiaduktu kolejowego z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych”. Mosty (6): 53 – 55.
  3. Juszczyk Artur, Marek Dankowski,AdamWysokowski. 2016. „Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368wzachodniejWielkopolsce”. Inżynier Budownictwa (4): 92 – 96.
  4. Juszczyk Artur. 2016. „Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat”. Mosty (3): 26 – 29.
  5. Linia kolejowa: 379 Konotop – Sulechów; www.bazakolejowa.pl. (dostęp: 30.11.2017 r.).
  6. Rymsza Barbara. 2011. „Zabytkowy most w forcie Bema w Warszawie–renowacja pomyślnie zakończona”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo (19): 277 – 287.
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów, przyjęte uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z 22.04.2011 r.
dr inż. Artur Juszczyk Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Artur Juszczyk Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.20