Example of technical condition assessment of a post-tensioned reinforced concrete roof beams


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

J. Korentz

DOI: 10.15199/33.2018.03.21

Volume 547: Issue 3
Pages 53-54
Accepted for publication: 17.01.2018 r.

The paper presents the results of the evaluation of the technical condition of the post-tensioned reinforced concrete roof structure of a hall after twenty-five years of operation.The inspection of the object, and first of all, the measurements of the deflection arrow of the post-tensioned reinforced concrete beams made it possible to conclude that their technical condition was satisfactory. Keywords: post-tensioned member; technical condition; diagnostics; deflection; corrosion.
  1. Instrukcja ITB nr 354/98. Badania i ocena stanu kablobetonowych dźwigarów dachowych. 1998.Warszawa. ITB.
  2. Instrukcja ITB nr 353/98. Eksploatacja i konserwacja kablobetonowych dźwigarów. 1998. Warszawa. ITB.
  3. Korentz Jacek, Włodzimierz Dyszak, Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski. 2007. Ekspertyza dźwigarów kablobetonowych w hali bazy PKS. Raport IB-2/2007.
  4. Mendera Zbigniew. 2007. „Analiza przyczyn katastrofy hali wystawowej w Katowicach”. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowalne 2007.
  5. Runkiewicz Leonard. 2008. „Ocena stanu technicznego sprężonych dźwigarów dachowych w eksploatowanych obiektach budowlanych”. Przegląd Budowalny (11).
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

j.korentz@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.21