Reliable diagnostics of building moisture guarantee hydro-revitalizing durability


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

B. Ksit,
K. Tabiś

DOI: 10.15199/33.2018.03.22

Volume 547: Issue 3
Pages 55-56
Accepted for publication: 15.01.2018 r.

This article are presented algorithm of handling and example of devices used to determine and solve the problem of moisture in barrier walls in contact with ground. Problem with moisture concerns both historical buildings and recently built objects. Water that penetrates barrier walls by capillary action causes irreversible breakages on materials, that leads to destruction of the building. Improper diagnostics leads to adopting incorrect methods of hydro-renovation, what will cause further degradation of barrier walls. Algorithm of handling is presented by the case of diagnostics on damp objects. Keywords: diagnostics; capillary moisture; dampness analysis
  1. Frossel Frank. 2007. Osuszaniemurów i renowacje piwnic.Warszawa. Polcen sp. z o.o.
  2. Ksit Barbara, Bartłomiej Monczyński. 2014. „Renowacja zawilgoconych budynków. Osuszanie przegród budowlanych oraz usuwanie szkód spowodowanych nadmiernym zawilgoceniem.” Builder (6): 90 – 93.
  3. Ksit Barbara, Krzysztof Tabiś. 2017. „Zastosowanie metody bezinwazyjnego zabezpieczenia i osuszeniamurów jako przykład ochrony obiektu historycznego.” Przegląd Budowlany (7): 80 – 83.
  4. Norma ÖNORM B 3355-11 „Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk. Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen” (5.01.2011 r.).
  5. Rokiel Maciej, CezaryMagott. 2009. „Diagnostyka w renowacji budynków.” Inżynier Budownictwa (11): 49 – 52.
  6. Rouba Bogumiła J. 2017. Zawilgocenie – problem opiekuna kościoła. Materiał niepublikowany, przekazany do dyspozycji Radzie ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski w celu udostępniania zainteresowanym księżom.
  7. Trochonowicz Maciej. 2010. „Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych.” Budownictwo iArchitektura (7): 131 – 144.
  8. Wytyczne WTA 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
dr inż. Barbara Ksit Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Krzysztof Tabiś AQUAPOL Polska

dr inż. Barbara Ksit Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

barbara.ksit@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.22