Effect of protective work on the useful properties of unimated buildings


Vol. 547 (3) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

B. Nowogońska

DOI: 10.15199/33.2018.03.23

Volume 547: Issue 3
Pages 57-58
Accepted for publication: 15.01.2018 r..

Every building,with the passing of time, is subject towear and the continuous degradation of its technical state.Non-renovated buildings are subject to constant destructive processes which can take a various course.Necessary rescue for non- renovated buildings are security repairs.The article presents dependencies of the impact of securityworks on selected building elements on the improvement of the technical condition of the entire building. Keywords: degree of wear; prediction; life distribution
 1. Arendarski Jerzy. 1978. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Warszawa. Arkady.
 2. Biliński Tadeusz. 2001. „Brak szans polepszenia sytuacji mieszkaniowej w Polsce”. Kwartalnik Naukowy „Problemy rozwoju budownictwa” (2): 1 – 9.
 3. Niziński Stanisław. 2001. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Nowak Andrzej Stanisław, Kevin R. Collins. 2000. Reliability of Structures. McGraw-Hill Int. Edition.
 5. Nowogońska Beata. 2017. „Prediction of changes in the performance characteristics of a building”. Technical Transactions, Civil Engineering (6): 145 – 151. DOI: 10.4467/2353737XCT. 17.094.6570/
 6. Nowogońska Beata. 2016. „Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego”.Materiały Budowlane (11): 58 – 59.DOI: 10.15199/33.2016.11.21.
 7. PN-ISO 15686-1:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.
 8. PN-ISO 15686-2:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2. Procedury związane z przewidywanym okresem użytkowania.
 9. Runkiewicz Leonard. 2002. „Zagrożenia obiektów budowlanych a potrzeby remontów i wzmocnień”. X Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”.Wrocław.Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej: 349 – 360.
 10. Skarzyński Andrzej. 2000. „Próba ogólnej systematyki sytuacji kryzysowych oraz wybranych towarzyszących im działań techniczno-organizacyjnych”. XI Konferencja Inżynierii Wojskowej „Zarządzanie i organizacja działań w sytuacjach kryzysowych: 43 – 52.
 11. Sobotka Anna, Robert Bucoń. 2005. „Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych”. Problemy Rozwoju Miast (4).
 12. Walpole Ronald E., Raymond H. Myers. 1985. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. London. Macmillan Publishing Company.
dr hab. inż. Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

b.nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.23