The concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development


Vol. 547 (3) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

A. Sobotka,
J. Sagan,
M. Gicala

DOI: 10.15199/33.2018.03.24

Volume 547: Issue 3
Pages 59-61
Accepted for publication: 08.01.2018 r.

The application of the principles of sustainable construction in practice is covered by research and legislative works, the effect of which are standards and other documents helping designers and investors in the assessment of construction products and buildings in the life cycle. The research, presented in the literature, focus primarily on the study of environmental impacts, in particular in the phase of manufacturing construction products. The subject of the paper concerns the implementation of construction works in renovation processes in the use stage and presents the concept of their analysis and environmentaleconomic and social assessment. The paper presents the methodology for the evaluation the social aspect based on quantitative indicators (due to the limited scientific recognition of this area). Keywords: sustainable development; renovation of the facility; assessment of the social aspect.
 1. Abbe Owen, Lorna Hamilton. 2017. „BRE Global Environmental Weighting for Construction Products using Selected Parameters from EN 15804.” https://www. bre. co. uk/filelibrary/ Materials/Environmental-weightings- -15804_final. pdf (dostęp: 13.11.2017 r.).
 2. Andrews Jim, David Buehler, Gill Harjodh,Wesley L. Bender (California Dep. of Transportation). 2013. „Transportation and Construction Vibration – Guidance Manual”. http://www.dot.ca.gov/ hq/env/noise/pub/TCVGM_Sep13_FINAL.pdf (dostęp: 1.12.2017 r.).
 3. Bujak-Pietrek Stella, Irena Szadkowska-Stańczyk. 2009. „Ocena narażenia na pyły pracowników budownictwa w Polsce w latach 2001 – 2005”. Medycyna Pracy 60 (4): 247 – 257.
 4. Cempel Czesław.1989. „Wibroakustyka stosowana”. http://neur.am.put.poznan.pl/wa/wa.htm (dostęp: 17.11.2017 r.).
 5. Engel Zbigniew. 1993. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem.Warszawa. PWN.
 6. Flanagan Mary Ellen, Noah Seixas, Maria Majar, Janice Camp, Michael Morgan. 2003. „Silica Dust ExposuresDuring Selected ConstructionActivities.” AIHA Journal 64: 319 – 328.
 7. Gromiec Jan Piotr. 2004. Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy.Wytyczne i zalecenia.Warszawa.CIOP– PIB.
 8. Hanson Carl E., David A. Towers, Lance D. Meister (Office of Planning and Environment Federal Transit Administration). 2006. „Transit Noise and Vibration Impact Assessment.” https://www. transit. dot. gov/sites/fta. dot. gov/files/ docs/FTA_Noise_and_Vibration_Manual. pdf (dostęp: 2.12.2017 r.).
 9. Hime Neil, Christine Cowie, Guy Marks. 2015. „Review of the health impacts of emission sources, types and levels of particulate matter air pollution in ambient air in NSW”. Centre for Air Quality and Health Research and Evaluation (CAR) and Woolcock Institute of Medical Research.
 10. PN-B-02170:2016 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
 11. PN-EN 15643-2:2011 Zrównoważoność obiektów budowlanych –Ocena budynków–Cz. 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
 12. PN-EN 15643-3:2012 Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena budynków – Cz. 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych.
 13. PN-EN ISO14040:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
 14. Ustawa z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.).
 15. Ustawa z 6 czerwca 2014 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.).
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii mgr inż. Joanna Sagan AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii mgr inż. Magdalena Gicala AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

prof. dr hab. inż. Anna Sobotka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

sobotka@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.24