Athreat to the construction disaster of a 120-year-old residential building


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

A. Hoła

DOI: 10.15199/33.2018.03.19

Volume 547: Issue 3
Pages 48-50
Accepted for publication: 05.01.2018 r.

The paper presents a case of threat of a construction disaster of a 120-year-old residential building located in Lower Silesia. This condition was caused by damage to such basic structural elements as external and internal walls, which cracked throughout and partly deformed. What's more, the construction beams in the ceilings above the basement and between the floors have become excessively bent, and the internal concrete-stone stairs have deviated from the level to such an extent that they threatened to collapse. The reasons for the damages were analyzed, and specific actions that were taken in immediatemode to prevent a construction disaster were given. The scope of works necessary to carry out repair works, which restore the building's technical efficiency, guaranteeing its safe use, was also specified Keywords: residential building; structural elements; damage; disaster threat.
  1. Główny Urząd Statystyczny. 2013. Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.Warszawa. GUS.
  2. Nowogońska Beata 2017. Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej.Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836).
  4. Sobotka Anna, Aleksandra Radziejowska. 2014. „Badania technologii budowania budynków wielorodzinnych”. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 13 (1): 91 – 106.
  5. Syczewski Mikołaj. 2011. „Eksploatacyjne problemy techniczne w starych budynkach wielorodzinnych po modernizacji dachów”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 677 – 680.
  6. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
dr inż. arch. Anna Hoła Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. Łukasz Sadowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego mgr inż. Jacek Szymanowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. arch. Anna Hoła Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

anna.hola@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.19