Eco-city – screenplays of the development


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

T. Błaszczyński

DOI: 10.15199/33.2018.03.18

Volume 547: Issue 3
Pages 46-47
Accepted for publication: 10.01.2018 r.

Sustainable urban development embraces problems connected with the widely understood development of urban structures on the basis of ecological technologies and plans,which will take into account the analysis of conditionings economic, environmental and social. The subject matter which was undertook in the article, state the essential branch of the contemporary, sustainable economy, which at present is developed very dynamically in the result of great number of arising Eco-cities in the world. In the article example of Eco-cities in the world and solutions which are applied in the economy is introduced. Keywords: eco-city; screenplay; development.
  1. Ecocity Conference delegation. 2002. Guidelines adopted by the 5ht International Shenzhen. China.
  2. Gaffron Philine, Gé Huismans, Franz Skala. 2005. Eco city. Book 1, A better place to live.Wiedeń. Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
  3. Kozłowski Stefan. 2006. Przyszłość ekorozwoju. Lublin.Wydawnictwo KUL.
  4. Paprzyca Krystyna. 2012. Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia. Kraków. Politechnika Krakowska.
  5. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (https://www.unenvironment.org/].
  6. Scheurer Jan. 2007. „Compact City Policy: how Europe rediscovered its history and met resistance”. The Urban Reinventors 2 (10).
  7. Schneider-Skalska Grażyna. 2010. „Oszczędność zużycia terenu a jakość życia”. Czasopismo Techniczne (14). Architektura (6-A2): 21 – 26.
  8. Suzuki Hiroaki,Arish Dastur, Sebastian Moffat, NanaeYabuki, HinakoMaruyama. 2010. Eco2 Cities. Ecological Cities as Economic Cities. Washington, DC. TheWorld Bank.
mgr inż. Lidia Grzegorczyk Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. Eur. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. Eur. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.18